Vores strategi - Vi bygger på - dækker perioden fra 2023-2025 hvor vi bygger videre på det fundament, som vi er lykkedes med at styrke de seneste år. Med den nye strategi vil koncernen bidrage til bæredygtige løsninger i det byggede miljø gennem samarbejde og med høj faglighed.

Fire fokusområder i koncernstrategien

Klima & miljø

Indsatsen for at skabe bæredygtige løsninger skal accelereres og dokumenteres i de kommende år for at styrke selskabernes konkurrenceevne og bidrage til at løfte ambitionerne i branchen og etablere klare rammebetingelser på området. Koncernen vil aktivt og målrettet tage ansvar for den grønne omstilling ved at fastlægge klare målsætninger i projekterne og i koncernen som helhed samt ved at øge anvendelsen af digitale løsninger.

Mennesker

Medarbejderne driver den positive udvikling i selskaberne og skal have de bedste rammer for at udvikle sig. Koncernen har fastlagt en ambition er at være en foretrukken arbejdsplads med en positiv effekt på samfundet, plads til forskellighed og et miljø, der fremmer og anerkender den engagerede indsats. MT Højgaard Holding og koncernens medarbejdere vil i de kommende år bygge på den positive udvikling og stræbe efter at skabe yderligere fremdrift, udfordre det bestående og udvikle bedre og mere bæredygtige løsninger. 

Marked

Koncernens selskaber skal være foretrukne samarbejdspartnere i attraktive markeder, hvor de kan gøre en forskel og skabe den størst mulige værdi. De positive erfaringer fra strategiske samarbejds- og partnerskabssager skal udnyttes for at udbygge koncernens førende position på området og sikre stabilitet, lavere risiko og langvarige relationer. For at bidrage til at skabe bedre balance i porteføljen skal aktiviteterne inden for anlæg og infrastruktur styrkes, ligesom bygningsservice fremover vil spille en mere fremtrædende rolle. Markedspositionerne ønskes forbedret ved udvikling af eksisterende aktiviteter og gennem en struktureret tilgang til eventuelle opkøb af attraktive virksomheder inden for koncernens kerneområder.

Økonomi

Arbejdet med at fokusere og udbygge koncernens aktiviteter fortsætter i strategiperioden. Den økonomiske ambition er at sikre fortsat sund og stabil vækst i både omsætning og lønsomhed. Ambitionen er at skabe en gennemsnitlig årlig vækst i indtjeningen, der overstiger væksten i omsætningen, for derved at forbedre lønsomheden. På den baggrund skal afkastet af den investerede kapital styrkes for at skabe et større finansielt råderum.

Til toppen

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies