Bæredygtig>22 er navnet på MT Højgaard-koncernens strategi, der fastlægger kursen mod langsigtet bæredygtig udvikling. Målsætningen er at opnå en overskudsgrad (EBIT-margin) på 4,0 % i 2022 med en stort set uændret omsætning.

Langsigtet bæredygtig udvikling

Koncernstrategien skal øge lønsomheden i alle forretningsenheder og bidrage til at udbygge koncernens styrkepositioner inden for bæredygtigt byggeri, anlægsområdet, renovering, projektudvikling, partnerskaber og projekter i Grønland og Færøerne. 

Porteføljemodel sikrer lønsom vækst i alle forretningsenheder

Strategien udvikler MT Højgaard-koncernen i retning af et porteføljeselskab med stærke, selvstændige forretningsenheder. Porteføljemodellen sikrer en fokuseret udvikling af hver enkelt forretningsenhed i tæt samspil med marked og kunder. 

Koncernledelsen udøver aktivt ejerskab i forhold til forretningsenhederne ved at udfordre, udvikle og sikre synergi på tværs af selskaberne i porteføljen. Samtidig tager forretningsenhederne selvstændigt medansvar for koncernens samlede udvikling og søger samarbejde for at sikre maksimal værdiskabelse. 

Koncernens forretningsenheder er:

MT Højgaard Danmark varetager alle byggeri- og anlægsaktiviteter på det danske marked. 

MT Højgaard International varetager alle byggeri- og anlægsaktiviteter i udlandet.

MT Højgaard Projektudvikling udvikler ejendomsprojekter inden for bolig, erhverv og detailhandel samt byudviklingsopgaver.

Enemærke & Petersen udfører nybyggeri og renovering af både bolig-, institutions- og erhvervsbyggeri.

Scandi Byg udvikler og fremstiller præfabrikerede modulbygerier til boliger, institutioner og erhverv.

Ajos står for indretning og drift af byggepladser, herunder udlejning af materiel. 


Fokusområder sætter kurs for udviklingen

Koncernstrategien omfatter fem strategiske fokusområder, som har afgørende betydning for den videre udvikling af koncernen som en toneangivende spiller på markedet. De fem fokusområder er bæredygtighed, innovation, processer, samarbejde og medarbejdere.

I forbindelse med lanceringen af de fem fokusområder udgav vi en brochure, der beskriver områderne, og hvordan vi allerede arbejder med dem. Den kan du se her. Du kan også læse en beskrivelse af vores fem fokusområder, og hvad de indebærer for os, herunder, eller se eksempler nederst på siden.

Bæredygtighed i projekter og produktion

Bæredygtighed er en af de stærkeste tendenser i byggesektoren og et strategisk fokusområde i koncernstrategien. Målet er, at koncernen fortsat skal være kendt og anerkendt for bæredygtighed i hele byggeriets livscyklus fra design, materialevalg og opførelse til energieffektivitet og miljøvenlige løsninger i driftsfasen.

Bæredygtighed bliver i stigende grad sat på formel med klare krav til blandt andet energiforbrug, ressourceforbrug og certificeringer. Vi gearer os til denne udvikling og investerer i bæredygtighed som en central konkurrenceparameter.

Innovation i projekter, processer og samarbejdsformer

Komplekse projekter og et konkurrencepræget marked stiller krav om konstant nytænkning af metoder, processer, materialer og teknologier. Derfor er innovation et strategisk fokusområde i koncernstrategien. 

Vi ønsker at styrke koncernens innovationsevne og dyrke den sammen med vores medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere for at fremtidssikre vores løsninger og gøre koncernen til en attraktiv samarbejdspartner og arbejdsplads. 

Effektive Processer med projektet i centrum og øget digitalisering

Den stigende kompleksitet i byggebranchen stiller krav om konstant udvikling og optimering af processer for at højne kvalitet og sikre konkurrencedygtighed. 

Koncernstrategien sætter derfor fokus på enkle og smidige processer med det enkelte projekt i centrum, korte beslutningsveje og tæt dialog med bygherre og samarbejdspartnere. 

Hele vejen gennem projektets livscyklus fra tilbudsgivning til aflevering ønsker vi at effektivisere processerne, blandt andet ved at bruge digitale hjælpemidler, når det giver mening – blandt andet ved at bruge digitale hjælpemidler – herunder VDC. 

Samarbejde og Partnerskaber internt og eksternt

Koncernstrategien sætter fokus på samarbejde og partnerskaber internt og eksternt. 

Eksternt vil vi søge strategiske partnerskaber og styrke vores relationer til investorer og bygherrer. Vi ønsker at køre tæt parløb med arkitekter og ingeniører fra projektets start. Vi vil skabe stærke teams med underentreprenører med fælles mål og gensidig respekt. 

Internt vil vi styrke samarbejdet på tværs for at stå stærkere i markedet og udnytte synergi på tværs. Vi etablerer en række faglige netværk for at sikre intern videndeling og forstærke innovationspotentialet i koncernen. 

Fagligt dygtige Medarbejdere, et godt og sikkert arbejdsmiljø og social ansvarlighed

Medarbejdere og kompetencer et vigtigt strategisk fokusområde i koncernstrategien. Koncernen er kendt og anerkendt for sin høje faglighed, og denne position ønsker vi at fastholde og udvikle. Her spiller projektledere og stærke fagspecialister en hovedrolle i en flad organisation med øget videndeling og beslutninger, der træffes tæt på kunden og projektet. 

Opmærksomhed på medarbejderne og deres arbejdsforhold er et vigtigt fokusområde i strategien, ligesom arbejdsmiljø og sikkerhed fortsætter med at være en nøgleparameter i hele koncernen. Antallet af arbejdsulykker med fravær på koncernens byggepladser ligger i dag markant under branchegennemsnittet, og arbejdet med at forbedre sikkerheden fortsætter i den kommende strategiperiode. 

Bæredygtig>22 fastlægger vores kurs mod langsigtet bæredygtig indtjening.

Fokusområde 1 er bæredygtighed. Koncernen har medvirket til certificering af en lang række byggerier, blandt andet DGNB, Svanemærket, LEED og BREEAM. Her på billedet er det Hummeltoftevej, der har modtaget en DGNB guld-certifincering.

Fokusområde 2 er innovation. AARHus i Aarhus er kendetegnet ved innovative løsninger i design og opførelse.

Fokusområde 3 er processer. DTU Bygning 310 er et fuldt digitalt projekt fra start til slut uden en eneste trykt tegning. Bygningen blev til i en meget effektiv proces med byggeriets øvrige parter.

Fokusområde 4 er samarbejde. Boligprojektet A. C. Meyers Vænge blev udviklet af MT Højgaard Projektudvikling, og opført i totalentreprise af Enemærke & Petersen. Forretningsenhederne udfordrede hinanden konstruktivt undervejs, og resultatet blev et vellykket byggeri til bygherrens store tilfredshed.

Fokusområde 5 er medarbejdere. Koncernens vision er nul arbejdsulykker. I 2019 var ulykkesfrekvensen 6,1 mod branchegennemsnittet (2018) på 25,4.

Til toppen

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies