Bæredygtig>22 er navnet på MT Højgaard Holding-koncernens strategi 2020-22, der fastlægger kursen mod langsigtet bæredygtig udvikling. 

Langsigtet bæredygtig udvikling

Koncernstrategien skal øge lønsomheden i alle forretningsenheder og bidrage til at udbygge koncernens styrkepositioner inden for bæredygtigt byggeri, anlægsområdet, renovering, projektudvikling, partnerskaber og projekter i udvalgte internationale markeder. 

Porteføljemodel skal sikre lønsom vækst i alle forretningsenheder

Strategien udvikler MT Højgaard Holding i retning af et porteføljeselskab med stærke, selvstændige forretningsenheder. Porteføljemodellen sikrer en fokuseret udvikling af hver enkelt forretningsenhed i tæt samspil med marked og kunder. 

Koncernledelsen udøver aktivt ejerskab i forhold til forretningsenhederne ved at udfordre, udvikle og sikre synergi på tværs af selskaberne i porteføljen. Samtidig tager forretningsenhederne selvstændigt medansvar for koncernens samlede udvikling og søger samarbejde for at sikre maksimal værdiskabelse. 

Koncernens forretningsenheder:

MT Højgaard Danmark varetager byggeri-, anlægs- og infrastrukturprojekter på det danske marked. 

Enemærke & Petersen udfører nybyggeri og renovering af både bolig-, institutions- og erhvervsbyggeri.

Scandi Byg udvikler og fremstiller bæredygtige modulbygerier i træ til boliger, institutioner og erhverv.

MT Højgaard International varetager byggeri-, anlægs- og infrastruktur projekter på udvalgte markeder i udlandet.

MT Højgaard Property Development udvikler ejendomsprojekter inden for bolig, erhverv og detailhandel samt byudviklingsopgaver.

Fem strategiske fokusområder

Koncernstrategien indeholder fem fokusområder, som sætter den overordnede retning for selskabernes udvikling.

Bæredygtighed i projekter og produktion

Bæredygtighed er en af de stærkeste tendenser i byggesektoren og et strategisk fokusområde i koncernstrategien. Målet er, at koncernen fortsat skal være kendt og anerkendt for bæredygtighed i hele byggeriets livscyklus fra design, materialevalg og opførelse til energieffektivitet og miljøvenlige løsninger i driftsfasen.

Bæredygtighed bliver i stigende grad sat på formel med klare krav til blandt andet energiforbrug, ressourceforbrug og certificeringer. Vi gearer os til denne udvikling og investerer i bæredygtighed som en central konkurrenceparameter.

Innovation i projekter, processer og samarbejdsformer

Komplekse projekter og et konkurrencepræget marked stiller krav om konstant nytænkning af metoder, processer, materialer og teknologier. Derfor er innovation et strategisk fokusområde i koncernstrategien. 

Vi ønsker at styrke koncernens innovationsevne og dyrke den sammen med vores medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere for at fremtidssikre vores løsninger og gøre koncernen til en attraktiv samarbejdspartner og arbejdsplads. 

Effektive Processer med projektet i centrum og øget digitalisering

Den stigende kompleksitet i byggebranchen stiller krav om konstant udvikling og optimering af processer for at højne kvalitet og sikre konkurrencedygtighed. 

Koncernstrategien sætter derfor fokus på enkle og smidige processer med det enkelte projekt i centrum, korte beslutningsveje og tæt dialog med bygherre og samarbejdspartnere. 

Hele vejen gennem projektets livscyklus fra tilbudsgivning til aflevering ønsker vi at effektivisere processerne, blandt andet ved at bruge digitale værktøjer, når det giver mening – blandt andet ved at bruge digitale hjælpemidler – herunder Virtual Design & Construction. 

Samarbejde og Partnerskaber internt og eksternt

Koncernstrategien sætter fokus på samarbejde og partnerskaber internt og eksternt. 

Eksternt vil vi søge strategiske partnerskaber og styrke vores relationer til investorer og bygherrer. Vi ønsker at køre tæt parløb med arkitekter og ingeniører fra projektets start. Vi vil skabe stærke teams med underentreprenører med fælles mål og gensidig respekt. 

Internt vil vi styrke samarbejdet på tværs for at stå stærkere i markedet og udnytte synergi på tværs. Vi etablerer en række faglige netværk for at sikre intern videndeling og forstærke innovationspotentialet i koncernen. 

Fagligt dygtige Medarbejdere, et godt og sikkert arbejdsmiljø og social ansvarlighed

Medarbejdere og kompetencer et vigtigt strategisk fokusområde i koncernstrategien. Koncernen er kendt og anerkendt for sin høje faglighed, og denne position ønsker vi at fastholde og udvikle. Her spiller projektledere og stærke fagspecialister en hovedrolle i en flad organisation med øget videndeling og beslutninger, der træffes tæt på kunden og projektet. 

Opmærksomhed på medarbejderne og deres arbejdsforhold er et vigtigt fokusområde i strategien, ligesom arbejdsmiljø og sikkerhed fortsætter med at være en nøgleparameter i hele koncernen. Antallet af arbejdsulykker med fravær på koncernens byggepladser ligger i dag markant under branchegennemsnittet, og arbejdet med at forbedre sikkerheden fortsætter i de kommende år.

Fokusområde 1 er bæredygtighed. Koncernen har medvirket til certificering af en lang række byggerier, blandt andet DGNB, Svanemærket, LEED og BREEAM. Her på billedet er det Hummeltoftevej, der har modtaget en DGNB guld-certifincering.

Fokusområde 2 er innovation. AARHus i Aarhus er kendetegnet ved innovative løsninger i design og opførelse.

Fokusområde 3 er processer. DTU Bygning 310 er et fuldt digitalt projekt fra start til slut uden en eneste trykt tegning. Bygningen blev til i en meget effektiv proces med byggeriets øvrige parter.

Fokusområde 4 er samarbejde. Boligprojektet A. C. Meyers Vænge blev udviklet af MT Højgaard Property Development og opført i totalentreprise af Enemærke & Petersen. Forretningsenhederne udfordrede hinanden konstruktivt undervejs, og resultatet blev et vellykket byggeri til bygherrens store tilfredshed.

Fokusområde 5 er medarbejdere. Koncernens vision er nul arbejdsulykker.

Til toppen

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies