Skip to content

Find relevant information for potentielle og eksisterende investorer

Hvem er vi?

Ansvaret for investor- og analytikerkontakt ligger hos koncernfinansdirektør (CFO) Rasmus Untidt. Spørgsmål og henvendelser kan rettes til info@mthh.dk

MT Højgaard Holding er en førende entreprenørkoncern i Danmark. Med en investering i MT Højgaard Holding investerer du i en virksomhed, der gennem mere end 100 år har udført store og komplekse projekter inden for nybyggeri, renovering, infrastruktur og grøn omstilling. Du investerer også i en koncern, hvis målsætning er stabil, profitabel vækst i de kommende år.

MT Højgaard Holding er noteret på Nasdaq Copenhagen.

MT Højgaard Holding orienterer løbende og samtidigt alle markedsdeltagere om relevante forhold, resultater samt planlagt og forventet udvikling med udgangspunkt i de til enhver tid gældende regler for børsnoterede virksomheder og MT Højgaard Holdings egen IR-politik.

IR-politik

Årsrapport

Se koncernens seneste årsrapport her og find de tidligere rapporter i arkivet.

Seneste rapport

Forventninger til 2024

MT Højgaard Holding regner i 2024 med at forbedre driftsindtjeningen for sjette år i træk. Vi forventer en omsætning i 2024 i intervallet 10-10,5 milliarder kroner mod 9,8 mia. kr. i 2023. Vi forventer et driftsresultat (EBIT) i intervallet 400-425 millioner kroner mod 389 mio. kr. i 2023. De udmeldte forventninger er robuste over for udsving i markedet, da ca. 85% af koncernens forventede omsætning allerede var kontraheret i første kvartal. De økonomiske forventninger til 2024 er forbundet med risici og usikkerhedsfaktorer, hvilket indebærer, at den faktiske udvikling kan afvige fra det forventede.

Udbyttepolitik

MT Højgaard Holding tilstræber at udbetale udbytte under hensyntagen til behovet for gældsnedbringelse samt koncernens likviditetsforecast og soliditet.
Vi udbetaler udbytte efter følgende retningslinjer:

  • Ved en soliditet på 20-30% tilstræber selskabet at udbetale 25-30% af årets resultat.
  • Ved en soliditet på over 30% tilstræber selskabet at udbetale mindst 50% af årets resultat.