Skip to content

Strategi

Vi tror på, at vi gennem tæt samarbejde og med fokus på bæredygtige løsninger kan være med til at skabe rammerne for en fremtid, der er værd at leve i.

VI BYGGER PÅ

Marked

En foretrukken samarbejdspartner i attraktive markeder.

Mennesker

En attraktiv, sikker og socialt ansvarlig arbejdsplads.

Klima og miljø

En aktiv koncern, der målrettet tager ansvar for den grønne omstilling.

Økonomi

Langsigtet lønsom vækst og et stabilt afkast på den investerede kapital.

’Vi bygger på’ er navnet på vores koncernstrategi, der sætter rammerne for udviklingen i perioden 2023-25. Vi bygger videre på det stærke fundament og solide resultater, vi har skabt de seneste år. Vi bygger videre på vores styrkepositioner på det danske marked. Vi bygger videre på udviklingen af koncernen inden for fire fokusområder.

Marked

Vi dyrker samarbejde og partnerskaber, der øger værdiskabelsen hos alle projektets partnere. Vi dækker hele værdikæden og styrker løbende vores positioner inden for nybyggeri, renovering, infrastruktur, bygningsservice og mere bæredygtigt byggeri.

Mennesker

Det er medarbejderne, der driver koncernens udvikling, og de skal have de bedste rammer for at udvikle sig fagligt og personligt. Vi prioriterer et sundt og sikkert arbejdsmiljø højt. Vi giver plads til forskellighed, sikrer et inkluderende arbejdsmiljø og anerkender den engagerede indsats som drivkraften i koncernens succes.

Klima og miljø

Vi sætter klare målsætninger for klima, miljø og ressourceeffektivitet i projekterne og i koncernen som helhed. Vi ønsker at bidrage til at løfte ambitionerne i branchen. Vores tilgang er datadrevet, så vi sikrer et solidt grundlag for vores beslutninger og handlinger.

Økonomi

Koncernens fokus på effektiv drift og på at være en værdiskabende samarbejdspartner, en attraktiv arbejdsplads og førende i den grønne omstilling er afgørende forudsætninger for at nå de økonomiske mål, der på langt sigt skaber råderum til vækst og udvikling.