Skip to content

Toneangivende i den grønne omstilling

En sund, sikker og mangfoldig arbejdsplads

Fair, professionel og ansvarlig virksomhedsledelse

Grøn omstilling og socialt ansvar som drivkraft

Klima og miljø

En toneangivende spiller i den grønne omstilling og cirkulær økonomi

Social ansvarlighed

En sund, sikker og mangfoldig arbejdsplads og værdikæde - og en positiv spiller i lokalsamfund

Etisk virksomhedsledelse

Fair og professionel virksomhedsledelse med nultolerance over for uetisk adfærd

Bæredygtighed og ansvarlighed er bærende søjler i koncernens strategiske udvikling. Vi ønsker at være kendt og anerkendt for bæredygtige løsninger i hele byggeriets livscyklus.

Vi anerkender byggeriets betydelige indflydelse på klima og miljø og ønsker at fremme mere ambitiøse rammebetingelser for branchen samtidig med, at vi i koncernen arbejder på at begrænse vores negative påvirkninger mest muligt.

Vores bæredygtighedsstrategi er baseret på helhedstænkningen i ESG (Environment-Social-Governance) og omfatter en bred indsats inden for blandt andet klima, miljø, cirkulær økonomi, medarbejdere, sociale forhold i værdikæden og lokalsamfund samt virksomhedsledelse.

Vores tilgang til bæredygtighed er datadrevet. Pålidelige data er afgørende for, at vi kan sætte ind der, hvor vi kan gøre den største forskel. Alle koncernens forretningsenheder måler og rapporterer på ESG-data, der konsolideres på koncernniveau og rapporteres i den årlige bæredygtighedsrapport.

Udvalgte målsætninger 2025

16 %

Reduktion af CO2 i egen drift (scope 1 og 2) ift. 2022

16 %

Reduktion af CO2 fra indkøbte materialer (scope 3) ift. 2022

75 %

Affald forberedt til recirkulering

50 %

Omsætning fra bæredygtighedscertificerede projekter

8 >

Ulykkesfrekvens (arbejdsulykker per 1 mio. arbejdstimer)

30 %

Kvinder i funktionærstillinger (5% kvinder i timelønnede stillinger)

Bæredygtighedsrapport

Se koncernens seneste bæredygtighedsrapport her og find de tidligere rapporter i arkivet.

Seneste rapport

Bæredygtighedsstrategi

Grøn omstilling og social ansvarlighed er katalysatorer for en gennemgribende udvikling af entreprenørbranchen. I MT Højgaard Holding hilser vi denne udvikling velkommen, og bæredygtighedstemaerne spiller en helt central rolle i vores strategi for koncernens fremtidige udvikling.

Vi strukturerer vores bæredygtighedsstrategi efter helhedstænkningen i ESG, som blandt andet omfatter klima og miljø, cirkulær økonomi, medarbejdere, sociale forhold i værdikæden og lokalsamfund samt virksomhedsledelse.

Få indblik i vores bæredygtighedsstrategi

Læs mere

Bæredygtighedsgovernance

I MT Højgaard Holding arbejder vi løbende på at nytænke og tilpasse vores forretningspraksis, så den afspejler nye nationale og EU-krav og sikrer, at vi påvirker rammerne for samfundets udvikling positivt.

Ledelsesstrukturen på bæredygtighedsområdet sikrer ansvarlige og gennemsigtige beslutningsprocesser, og at bæredygtighedsstrategi og aktiviteter opfylder koncernens ambitioner og understøtter forretningen bedst muligt.

Få mere at vide om bæredygtighedsledelse i MT Højgaard Holding

Læs mere

Kontakt

Hvis du ønsker mere information om vores bæredygtighedsstrategi og -rapportering kontakt venligst

Trine Lyng Madsen

Strategi og Bæredygtighedschef

Mail: trlma@mth.dk

Ved henvendelse om bæredygtighedsforhold på specifikke projekter eller byggepladser, så kontakt koncernens forretningsenheder direkte.