Skip to content

Ledelse

Direktion

Direktionen i MT Højgaard Holding har ansvaret for den daglige ledelse af koncernen og for eksekveringen af koncernstrategien. Direktionen består af CEO Steffen Baungaard og CFO Rasmus Untidt.

Steffen Baungaard

Administrerende koncerndirektør (CEO)

Information

Profil:

 • Tiltrådt: 2023
 • Født: 1967
 • Uddannelse: Civiløkonom (HD-A), bygningskonstruktør samt div. ledelseskurser via IMD/Harvard

Øvrige tillidserhverv:

 • Enemærke og Petersen A/S (BF)
 • MTHI Projects A/S (BF)
 • MT Højgaard Danmark A/S (BF)
 • MT Højgaard Property Development A/S (BF)
 • M.B.Packaging A/S (BF)
 • Frederikshøj Ejendomme A/S
  (BF)
 • EBK Huse A/S (BF)
 • Nordic Waterproofing AB (B)
 • Durapor A/S (B)
 • MT Højgaard International A/S (B)

Rasmus Untidt

Koncernfinansdirektør (CFO)

Information

Profil:

 • Tiltrådt: 2014 (CFO 2022)
 • Født: 1972
 • Uddannelse: HD(R), MBA

Øvrige tillidserhverv:

 • Enemærke & Petersen A/S (B)
 • MT Højgaard Danmark A/S (BNF)
 • MT Højgaard Property Development A/S (B)
 • MT Højgaard International A/S (BF)
 • MT Højgaard Grønland ApS (B)
 • Arssarnerit A/S (B)

Bestyrelse

Bestyrelsen for MT Højgaard Holding er ansvarlig for den overordnede og strategiske ledelse. Bestyrelsen fører tilsyn med koncernens aktiviteter, ledelse og organisation. Bestyrelsen har syv generalforsamlingsvalgte medlemmer, der vælges for et år ad gangen. Derudover har bestyrelsen to medlemmer valgt blandt medarbejderne.

Carsten Dilling

Formand

Information

Profil:

 • Uafhængig: Ja
 • Valgt ind: 2018
 • Født: 1962
 • Uddannelse: HA og HD(U)
 • Stilling: Professionelt bestyrelsesmedlem

Øvrige tillidshverv:

 • NNIT A/S, DK (BF)
 • SAS AB, Sverige (BF)
 • Terma A/S, DK (BF)
 • Medlem af Maj Invest investeringskomiteer

Morten Hansen

Næstformand

Information

Profil:

 • Uafhængig: Nej
 • Valgt ind: 2019
 • Født: 1963
 • Uddannelse: Akademiingeniør

Øvrige tillidshverv:

 • Billund Lufthavn A/S (BF)
 • Raunstrup A/S (BF)
 • Ejendomsselskabet Vejle A/S (BF)
 • Jansson A/S (BF)
 • Selskaber ejet 100%:
  MH Holding, Vejle ApS (D) samt datterselskaber, herunder bl.a.
  Omnia Invest A/S og Juulsbjerg Ejendomme A/S

Christine Thorsen

Medlem

Information

Profil:

 • Uafhængig: Ja
 • Valgt ind: 2016
 • Født: 1958
 • Uddannelse: Master of Management of Technology (DTU), Diplomuddannelse i Forandringsledelse (INSEAD)
 • Stilling: Dynamic Approach (D)

Øvrige tillidshverv:

 • ANT-Fonden, DK (BF)
 • World Guide Foundation, DK (B)

Anders Lindberg

Medlem

Information

Profil:

 • Uafhængig: Ja
 • Valgt ind: 2019
 • Født: 1965
 • Uddannelse: Ingeniør, MBA
 • Stilling: President Wärtsilä Energy AB

Øvrige tillidshverv:

 • Windeed AB, Sverige (B)
 • Cilmeon AB, Sverige (B)

Pernille Fabricius

Medlem

Information

Profil:

 • Uafhængig: Ja
 • Valgt ind: 2014
 • Født: 1966
 • Uddannelse: Cand.merc.aud., MSc i Finansiering, LLM i EU-ret, MBA
 • Stilling: Group Chief Financial Officer, Org Group, London UK

Øvrige tillidshverv:

 •  K3 Technologies Inc (B og Head of Audit Committee), London UK
 • Mer Norway AS (B, leder af revisionskomiteen samt Sustainabilitykomiteen),
  Oslo Norge
 • GreenGo Energy A/S (B, leder af investeringskomiteen),
  København DK

Janda Campos

Medlem

Information

Profil:

 • Uafhængig: Ja
 • Valgt ind: 2021
 • Født: 1973
 • Uddannelse: Cand.merc.phil.
 • Stilling: Uafhængig rådgiver

Øvrige tillidshverv:

 •  ProfilService A/S (B)

Knut Akselvoll

Medlem

Information

Profil:

 • Uafhængig: Ja
 • Valgt ind: 2024
 • Født: 1962
 • Uddannelse: Civilingeniør, Ph.d. mechanical engineering
 • Stilling: Adm. direktør, Init Group ApS

Øvrige tillidshverv:

 • Init Denmark A/S (BF)
 • Init Inuatek A/S (BF)
 • Acobia AB (BF)
 • Mårtensson Consulting AB (BF)
 • Martensson Systems AB (BF)
 • Industriprojektbyrån Engineering i Sverige AB (BF)
 • Init Norway AS (BF)
 • Norisol A/S (BF)
 • NO Invest A/S (BF)
 • Init Sweden AB (B)
 • ProjectBinder ApS (B)

Peter Martin Facius

Medarbejderrepræsentant

Information

Profil:

 • Valgt ind: 2021
 • Født: 1976
 • Uddannelse: Faglært tømrer-snedker, uddannet salgsassistent i FDB
 • Stilling: Tømrersvend / fællestillidsmand

Øvrige tillidshverv:

 • Formand for Tømrerklubben i MTH 1004-1012 =
  (Fællestillidsmand for Tømrersvendene samt eleverne)
 • Bjmf Brancheklub (B)
 • Vestegnens Branceklub (B)
 • Suppleant i Hustømrerforeningens bestyrelse
 • Suppleant i landsbrancheklubbens bestyrelse
 • Suppleant i MT Højgaard Danmark A/S’ bestyrelse

Lars Tesch Olsen

Medarbejderrepræsentant

Information

Profil:

 • Valgt ind: 2021
 • Født: 1970
 • Uddannelse: Tømrer, Bestyrelsesuddannelse
 • Stilling: Arbejdsmiljøkonsulent

Øvrige tillidshverv:

 •  Klubben Enemærke & Petersen (B)
 • Hovedarbejdsmiljøorganisationen Enemærke & Petersen