Skip to content

Indberetninger

Hos MT Højgaard Holding og vores datterselskaber lægger vi stor vægt på at opføre os professionelt, troværdigt og ansvarligt i alle vores aktiviteter. Bygherrer, samarbejdspartnere, leverandører og medarbejdere har alle mulighed for at rette henvendelse ved mistanke om ulovlige forhold, klager eller bekymringer i relation til vores aktiviteter. Der er flere måder at kontakte os på, afhængigt af henvendelsens karakter.

Whistleblower

Whistleblowerordningen kan anvendes til alvorlige lovovertrædelser inden for EU-retten og der er mulighed for at indberette hændelser anonymt. Ordningen kan bruges inden for følgende hovedområder:

  • Etiske overtrædelser, herunder bestikkelse og korruption
  • Finansielle overtrædelser, herunder hvidvask
  • Sundhed-og sikkerhedsproblemer
  • Regnskabsmæssig –og rapporteringsmæssige uregelmæssigheder
  • Diskrimination, chikane og krænkende adfærd
  • Miljø –og klimaovertrædelser
  • Overtrædelse af menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder

Whistleblowerordningen kan ikke anvendes til at indberette personlige konflikter, der ikke er en direkte overtrædelse af gældende lovgivning eller vores interne politikker.

Indberet

Andre klager

Denne klagemulighed kan anvendes til mindre alvorlige hændelser, der ikke falder ind under whistleblowerordningen. Klagerne behandles af koncernens interne kontrolfunktion. Hvis der er behov for fagspecifikke kompetencer, vil relevante eksperter blive kontaktet efter forudgående accept. Det er muligt for både interne og eksterne at indmelde bekymringer, hændelser eller gener, uanset om disse er enkeltstående eller gentagne. Henvendelser kan omfatte emner som naboklager, arbejdsforhold, sikkerhed, forskelsbehandling, chikane, vold og trusler eller andre forhold, der påvirker trivsel, miljø eller rettigheder.

Klagemuligheden kan ikke anvendes til forhold vedrørende daglig drift eller generelle uenigheder internt i teams eller projekter. Klager over udført arbejde eller mangler skal rettes direkte til kontaktnummeret for det pågældende selskab, der har udført arbejdet.

Der kan indmeldes via følgende mailadresse: henvendelse@mth.dk