Koncernen er blandt de førende aktører i bygge- og anlægsbranchen i Danmark. De væsentligste virksomheder er MT Højgaard, Enemærke & Petersen, Scandi Byg og Ajos. 

Virksomhederne i koncernen opererer som selvstændige enheder og brands med hver sin ledende position i deres respektive delmarked, men virksomhederne arbejder også sammen gennem deling af viden og kompetencer. Den altovervejende del af aktiviteterne udføres i Danmark for private og offentlige kunder, både danske og internationale, primært i form af hoved- og totalentrepriser samt i Offentlig-Private Partnerskaber (OPP).

Byggeri 

Koncernen udvikler, opfører og renoverer bygninger i hoved-, total- og fagentrepriser for private og offentlige kunder, organisationer og boligselskaber, primært i Danmark og Nordatlanten samt i enkelte udvalgte geografier. Byggeaktiviteterne varetages af MT Højgaard, Enemærke & Petersen og Scandi Byg.

Anlæg 

Koncernen udfører infrastrukturprojekter, jord- og ramningsarbejder, vandbygningsprojekter og opfører råhuse primært i Danmark samt i enkelte udvalgte geografier. Anlægsaktiviteter varetages af MT Højgaard.

Services 

Koncernen leverer services til bygge- og anlægsbranchen i Danmark fra Ajos, Enemærke & Petersen og MT Højgaard.

Til toppen

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies