Investor


Langsigtet, bæredygtig udvikling

Strategien udvikler koncernen efter en porteføljemodel med selvstændige, ligestillede forretningsenheder. Modellen sikrer en fokuseret udvikling af hver forretningsenhed i tæt samspil med marked og kunder, samtidig med at forretningsenhederne samarbejder for at sikre maksimal værdiskabelse. Ledelserne af hver enhed har ansvar for at øge lønsomheden og udbygge styrkepositionerne inden for bl.a. bæredygtigt byggeri, renovering, projektudvikling, partnerskaber og projekter. 


Koncernledelsen udøver aktivt ejerskab ved at udfordre, udvikle og sikre synergier på tværs af forretningsenhederne. Klare roller, ansvar og forventninger er afgørende for at sikre en positiv udvikling, og der er øget fokus på godt købmandskab og risikostyring på alle niveauer.  

De geografiske rammer er Danmark, Nordatlanten (Færøerne og Grønland) og enkelte udvalgte geografier, hvor koncernen er aktiv via direkte ejerskab, delejerskab eller joint-ventures. Fokus er især på Danmark, hvor koncernen dækker hele værdikæden fra projektudvikling over anlæg, byggeri og renovering til drift. 

Udbyttepolitik

Den trinvise forbedring af indtjeningen skal gøre det muligt at betale udbytter. MT Højgaard Holding tilstræber at udbetale udbytte under hensyntagen til behovet for gældsnedbringelse samt koncernens likviditetsforecast og soliditet. 

Rettesnoren for udbytte er: 

  • Ved en soliditet på 20-30% tilstræber selskabet at udbetale 25-30% af årets resultat.
  • Ved en soliditet på over 30% tilstræber selskabet at udbetale mindst 50% af årets resultat.
Til toppen

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies