Koncernen indtager en central position i byggeri- og anlægsbranchen og tager ansvar for samt bidrager til at fremme en bæredygtig udvikling i branchen og det omkringliggende samfund. For koncernen er bæredygtighed og samfundsansvar på en og samme tid en forretningsprioritet og en udfordring, som koncernen har valgt en aktiv tilgang til.

Koncernen fokuserer særligt på områder, hvor der kan gøres en forskel og skabe værdi for samfundet og koncernen. Derfor er arbejdet fokuseret omkring de fem strategiske indsatsområder forretningsadfærd, menneskerettigheder, arbejdspladsen og arbejdsmarkedsforhold, miljø samt guidance og rapportering.

Forretningsadfærd

Koncernen forpligter sig til at optræde professionelt, fair og med integritet i alle forretningsaktiviteter og relationer og indskærper vigtigheden af ærlig og etisk opførsel med henblik på at undgå svindel, korruption, sort arbejde, karteldannelse og anden opførsel, som kan skade koncernen, koncernens kunder og samfundet.

Menneskerettigheder

Koncernen tager aktivt ansvar for at beskytte det enkelte menneskes rettigheder og stiller ligeledes krav til samarbejdspartnere og leverandører om, at de tager det samme ansvar.

Arbejdspladsen og arbejdsmarkedsforhold

Koncernen betragter sikkerhed og et sundt arbejdsmiljø som centrale elementer i at være en førende koncern inden for bygge- og anlægsbranchen. Koncernens indflydelse rækker ud over egne bygge- og anlægsprojekter, og det tilstræbes at gå forrest som et godt eksempel til inspiration og gavn for andre i branchen.

Miljø

Koncernen arbejder løbende med at mindske belastningen af miljø og klima i de mange bygge- og anlægsprojekter, koncernen er involveret i. Indsatsen omfatter optimering af selve byggeriet, valg af materialer, håndtering af affald og den efterfølgende drift.

Guidance og rapportering

Koncernen rapporterer løbende om koncernens indsats efter anerkendte internationale standarder, så det er nemt at vurdere og sammenligne indsatsen med andre virksomheders. 

Rapportering

Koncernen rapporterer om tilgang, politikker, indsats, mål og handlingsplan i en årlig CSR-rapport, som er en del af koncernens årsrapport og udgør de lovpligtige redegørelser for samfundsansvar og den kønsmæssige sammensætning i ledelsesniveauer, jf. årsregnskabslovens §99 a-b.

Koncernens CSR-rapportering er baseret på principperne i Global Reporting Initiative (GRI) G4, hvor koncernen rapporterer på niveauet Core. Derudover dokumenterer rapporteringen også efterlevelse af FN’s 10 principper om bæredygtig adfærd og kravene i FN’s Global Compact, som koncernen blev medlem af i 2015.

CSR-rapporter og tilslutningsdokument til FN´s Global Compact

Byggeriets samfundsansvar

Koncernen har tilsluttet sig Foreningen for Byggeriets Samfundsansvars charter for samfundsansvar i ejendoms-, bygge- og anlægsbranchen i Danmark.

Charteret er en fælles standard for samfundsansvar, som kan åbne op for dialog om, hvordan man kan skabe værdi og fremme produktivitet på området. Charteret er skræddersyet til bygge- og anlægsbranchen og samler fælles interesser, hvilket skaber grobund for handling.

Til toppen

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies