MTH GROUP reducerer forventningerne til resultat af primær drift

8. november 2018


Omsætningen var lavere i tredje kvartal, hvor driftsindtjeningen var væsentligt påvirket af den regnskabsmæssige hensættelse til MgO-vindpladesagerne samt yderligere nedskrivninger på et større anlægsprojekt.

Vil du vide mere?
KOntakt os

I tredje kvartal faldt MTH GROUPs omsætning til 1,6 mia. kr. fra 2,0 mia. kr. i samme periode sidste år som følge af den lave ordreindgang i 2017. Koncernens driftsresultat før særlige poster blev et underskud på 459 mio. kr. mod et overskud på 65 mio. kr. i tredje kvartal 2017. Udviklingen var væsentligt påvirket af den regnskabsmæssige hensættelse til dækning af koncernens eventuelle forpligtelser i byggerier med MgO-vindplader, jf. meddelelse fra 17. september 2018. Derudover foretog MTH GROUP en yderligere nedskrivning på et større anlægsprojekt, der samlet set påvirker regnskabet for årets første ni måneder med -130 mio. kr.

MTH GROUP løftede ordreindgangen til 1,4 mia. kr. i tredje kvartal fra 1,2 mia. kr. i samme periode sidste år, og ordrebeholdningen var 9,0 mia. kr. ved kvartalets udgang svarende til en stigning på 2,0 mia. kr. fra udgangen af 2017.

Kapitalforhold

Tilsagn fra Knud Højgaards Fond om tilførsel af op til 650 mio. kr. i ansvarlig lånekapital har pr. 26. oktober 2018 udmøntet sig i to underskrevne låneaftaler mellem Knud Højgaards Fond og MT Højgaard A/S, således at trækningsretten er på plads. Der er d.d. ikke trukket på disse faciliteter. Derudover har Knud Højgaards Fond og Monberg & Thorsen A/S netop eftergivet det ansvarlige lån på 150 mio. kr., som blev ydet i maj 2018. Medregnes det eftergivne ansvarlige lån på 150 mio. kr. samt den ikke-trukne ansvarlige lånekapital på 650 mio. kr. til egenkapitalen udgjorde MTH GROUPs soliditetsgrad ved udgangen af kvartalet 26%.

-Ejerne har vist deres langsigtede opbakning til selskabet, og deres tillid er en afgørende forudsætning for, at vi effektivt kan tilpasse os til den virkelighed, vi er midt i, siger MTH GROUPs nytiltrådte adm. koncerndirektør, Anders Heine Jensen. 

Forventning 2018: Omsætning fastholdes, resultat af primær drift (EBIT) reduceres 

Efter den yderligere nedskrivning på det nævnte, større anlægsprojekt samt et revideret skøn over indtjeningspotentialet i fjerde kvartal forventes nu et nulresultat for fjerde kvartal. Som konsekvens heraf reduceres forventningen til årets resultat af primær drift (EBIT) til et underskud omkring 550 mio. kr. mod tidligere et underskud omkring 400 mio. kr. Årets omsætning ventes uændret at blive omkring 6,8 mia. kr. primært baseret på den nuværende ordrebeholdning.

Anders Heine Jensen udtaler:

- Et forventet driftsunderskud på over en halv mia. kr. er helt utilfredsstillende og viser tydeligt, at vi er udfordret. Vi arbejder på højtryk med at tilpasse MT Højgaard og koncernen. Vi skal vælge projekter med omhu, så vi reducerer risikoen og kommer de store nedskrivninger til livs. Det kræver en ny måde at arbejde og organisere os på. 

-Vi skal finde ind til den sunde kerne i MT Højgaard og i koncernen. Vi skal fokusere på de segmenter, hvor vi har fornuftige dækningsgrader, og hvor vi kan udnytte vores viden og kompetencer til at levere kvalitetsprojekter til vores kunder – til tiden. Den sunde kerne skal styrkes, og aktiviteter uden for kernen vil blive afhændet eller afviklet.  

Kvartalsrapporten kan læses på mthgroup.dk/finans.

 

 

Til toppen

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies