MT Højgaard-koncernens årsresultat påvirket af fortsat udskudte projektopstarter – forventningerne til 2016 reduceres til omkring 75 mio. kr.

10. november 2016


Fortsat god ordreindgang, men udskudte projekter fortsatte i tredje kvartal med at påvirke resultatudviklingen.

Vil du vide mere?
Kontakt os

I årets første tre kvartaler opnåede MT Højgaard-koncernen nye ordrer for 5,5 mia. kr., hvilket er på linje med samme periode sidste år. I ordreindgangen er der ikke indregnet et joint venture samarbejde indgået med Skanska i tredje kvartal om et svensk broprojekt, hvor MT Højgaards andel udgør 0,5 mia. kr., som følge af joint venture status. Ordreindgangen afspejler sig i en øget ordreportefølje, der ved kvartalets afslutning udgjorde 8,3 mia. kr. Dette er 0,8 mia. kr. højere end primo året. Udover ordrebeholdningen har koncernen betingede kontrakter til en værdi af 2,2 mia. kr.

Resultatudviklingen påvirket af fortsat udskudte projektopstarter 

Omsætningen i tredje kvartal udgjorde 1,6 mia. kr. og 4,7 mia. kr. år til dato, hvilket er på niveau med sidste år trods udskudte projektopstarter samt stor aktivitet i Greenland Contractors i 2015. Kvartalets driftsresultat er et underskud på 4 mio. kr., hvilket giver et samlet underskud år til dato på 23 mio. kr.

Adm. Koncerndirektør Torben Biilmann siger om udviklingen:

- Det er ærgerligt, at vi har haft en negativ udvikling på nogle enkeltstående projekter, men disse er nu adresseret og håndteret.

- Når der ses bort fra de udskudte projektopstarter samt det faktum, at der i 2015 var større aktivitet i Greenland Contractors, var der i perioden en underliggende organisk vækst primært drevet af koncernens aktiviteter inden for byggeri med tilhørende god ordreindgang og ordrebeholdning, som lover godt for de kommende perioder.

- En del af årsagen til de udskudte opstarter er, at vores kunder nu ønsker at indgå et tættere samarbejde om projekterne tidligt i processen og udnytte vores digitale værktøjer til at skabe et nøjagtigt billede af projektet inden byggestart. Den proces tager i nogle tilfælde længere tid, fordi den samtidig gør op med den mere traditionelle måde at udbyde projekter på. For eksempel gør vi i dag brug af VDC og BIM værktøjer allerede i tilbudsfasen, hvilket giver større klarhed om økonomien for alle parter fra det øjeblik en ny opgave vurderes og aftales.

Forventninger til driftsresultatet før særlige poster for 2016 reduceres

Baseret på ordrebeholdningen ved periodens udgang forventes omsætningen i fjerde kvartal 2016 fortsat at blive væsentligt højere end de tidligere kvartaler med særlig vægt på planlagte afleveringer af egenudviklede byggerier i fjerde kvartal. Forventningen til omsætningen for året fastholdes således til omkring 6,8 mia. kr. Bidraget fra højmargin omsætning vil dog blive delvis erstattet af anden omsætning med lavere margin, hvilket påvirker indtjeningen.

Ledelsen reducerer forventningerne til driftsresultat før særlige poster for helåret til omkring 75 mio. kr. mod tidligere omkring 225 mio. kr. De reducerede forventninger baseres på udviklingen år til dato, et ajourført skøn over indregning af byggeri i eget regi samt udskudt projektudviklings-aktivitet, som afventer myndighedsgodkendelse. Koncernen ser gode muligheder for fremgang i de kommende år, således at strategirammens mål om en driftsmargin før særlige poster på omkring 5 % igen kan opnås.

Forventninger til den fremtidige økonomiske udvikling er i deres natur forbundet med risici og usikkerhedsfaktorer, hvilket kan medføre, at den faktiske udvikling kan afvige væsentligt fra det forventede.

Delårsrapporten kan læses på mth.dk/finans

Til toppen

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies