Ordretilvæksten fortsatte i første kvartal

11. maj 2016


MT Højgaard-koncernen fortsætter med at vinde gode ordrer og udbygge ordreporteføljen. Udskudt start på projekter præger kvartalets omsætning og resultat.

Vil du vide mere?
kontakt os

I årets første kvartal opnåede MT Højgaard-koncernen nye ordrer for 1,8 mia. kr. Det er 0,5 mia. kr. mere end i samme kvartal sidste år, og det er på linje med de seneste tre kvartaler. Ordreindgangen afspejler sig i en øget ordreportefølje, der ved kvartalets afslutning udgjorde 7,7 mia. kr. mod 6 mia. kr. på samme tidspunkt sidste år. Udover ordrebeholdningen har koncernen betingede kontrakter til en værdi af 2,1 mia. kr.

- Den sunde og stabile ordreindgang afspejler, at koncernens virksomheder er konkurrencedygtige på de markeder, som vi har valgt at konkurrere på. Med vores målrettede tilbudsproces er vi blevet bedre til at ramme rigtigt i forhold til kundens behov og vores egne krav om lønsomme ordrer, siger adm. koncerndirektør Torben Biilmann.

Tættere samarbejde med bygherrer

Omsætningen i årets første kvartal udgjorde 1,5 mia. kr. mod 1,7 mia. kr. i første kvartal 2015. Den lavere omsætning var forventet og skyldes primært udskudt start på en række projekter, og til dels lavere omsætning i Greenland Contractors som følge af en ny, midlertidig kontrakt om driften af Thulebasen. Den lavere omsætning afspejler sig i resultatet af den primære drift, der udgør et underskud på 14 mio. kr.

- En del af årsagen til de udskudte opstarter er, at bygherrerne nu ønsker at indgå et tættere samarbejde om projekterne. De kommer til os for at udnytte de digitale muligheder, vi kan tilbyde, og sammen skaber vi et mere præcist projektmateriale inden byggestart, siger Torben Biilmann.

Fastholder forventninger til 2016

Baseret på ordrebeholdningen og forventningen til det generelle aktivitetsniveau i bygge- og anlægsbranchen forventer ledelsen en væsentligt højere aktivitet i andet halvår. For året 2016 som helhed fastholdes forventningen til en omsætning på omkring 7 mia. kr. og et driftsresultat omkring 300 mio. kr.

Forventninger til den fremtidige økonomiske udvikling er i deres natur forbundet med risici og usikkerhedsfaktorer, hvilket kan medføre, at den faktiske udvikling kan afvige væsentligt fra det forventede.

Kvartalsrapporten kan læses her.

Til toppen

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies