Godt resultat og mange nye ordrer i tredje kvartal

12. november 2015


MT Højgaard-koncernens driftsresultat før særlige poster blev 267 mio. kr. i årets første ni måneder mod 88 mio. kr. i samme periode sidste år. Koncernen fik nye ordrer for over to mia. kr. i tredje kvartal. Forventningen til årets resultat fastholdes.

Vil du vide mere?
Kontakt os

De seneste års omlægninger har medført en betydelig fremgang i MT Højgaard-koncernens resultater igennem 2015. Driftsresultatet før særlige poster blev således 145 mio. kr. i årets tredje kvartal og 267 mio. kr. i de første ni måneder som helhed. Heri indgår indtægter som følge af afslutning af den oprindelige kontrakt på Thule, samt overgangen til ny kontrakt i yderligere op til et år. Driftsmarginen før særlige poster blev på 5,6% i den forløbne del af 2015.

Den samlede omsætning i MT Højgaard-koncernens virksomheder blev på 4,8 mia. kr. i de tre forløbne kvartaler i 2015. Dette er på niveau med den tilsvarende periode året før (4,9 mia. kr.). Særlige poster udgjorde ved udgangen af kvartalet 195 mio. kr. efter endelig afgørelse af offshore-retssagen Robin Rigg.

Koncernen fik nye ordrer for mere end 2 mia. kr. i tredje kvartal, og ordrebeholdningen voksede til over 7 mia. kr. Yderligere ordrer for 2,7 mia. kr. var vundet, men ikke kontraheret endeligt ved kvartalsskiftet.

Den kunderettede del af MT Højgaard-koncernens strategi bygger på tidlig dialog, fokus på totaløkonomi og brug af digitale værktøjer.

- Flere og flere kunder ønsker at inddrage og udnytte vores viden og erfaring allerede, når et projekt defineres. De ønsker at få forskellige muligheder belyst med tid, kvalitet, visualiseringer og beregninger, inden de vælger en løsning. Det giver klarhed om økonomien for alle parter, og det forbedrer produktiviteten mærkbart. Både i det enkelte projekt og inden for hvert af koncernens forretningsområder og virksomheder, siger adm. koncerndirektør Torben Biilmann.

Resultatforventning fastholdes

Koncernens ledelse fastholder forventningen om at nå et driftsresultat på 325-375 mio. kr. i 2015, svarende til en driftsmargin før særlige poster på omkring 5%. Resultatet forventes opnået på grundlag af en omsætning på 6,5-7,0 mia. kr. (tidligere forventet omkring 7 mia. kr.). Særlige poster forventes at udgøre 195 mio. kr.  

Forventningen om en driftsmargin på 5% også i 2016 fastholdes ligeledes.

Forventninger til den fremtidige økonomiske udvikling er ifølge deres natur forbundet med risici og usikkerhedsfaktorer, hvilket kan medføre, at udviklingen afviger væsentligt fra det forventede. For en beskrivelse af risici og usikkerhedsfaktorer henvises til koncernens seneste årsrapport.

Delårsrapporten findes på mth.dk/finans.

Til toppen

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies