MT Højgaard idømt ansvar i gammel offshore-sag

15. april 2014


Afgørelsen søges appelleret, men belaster regnskabet for 2014.

Vil du vide mere?
kontakt os

MT Højgaard designede, fremstillede og installerede i 2007-08 fundamenter til havvindmølleparken Robin Rigg på Skotlands vestkyst. Efter ibrugtagningen blev der konstateret svagheder i betonkonstruktionerne (den faglige betegnelse er ”grouted connection”) som følge af fejl i den dengang gældende internationale standard, der var udstedt og certificeret af DNV.

Mølleparkens bygherre, E.ON Climate & Renewables, krævede erstatning af MT Højgaard, der afviste kravet med henvisning til, at koncernen havde fulgt den gældende standard som krævet af bygherren.

Mod forventning har High Court i London i dag afgjort, at MT Højgaard kan drages til ansvar som følge af en utilsigtet formulering i kontrakten, til trods for at MT Højgaard har fulgt den gældende internationale standard. Afgørelsen søges indbragt for The Court of Appeal (Appelretten). Tidspunktet for en afgørelse heraf er imidlertid usikkert. Regnskabet for 2014 belastes med 195 mio. kr. i relation til denne tvist.

Koncernen fastholder forventningen til 2014, der før særlige poster udgør et driftsresultat (EBIT) på 150-225 mio. kr., svarende til en EBIT-margin på 2-3%.

Effekten af de særlige poster forventes herefter at blive negativ med 195 mio. kr. og kan fortsat blive påvirket af udfaldet af gamle tvistsager, hvoraf hovedparten påregnes afgjort i 2014.

Forventningerne til den fremtidige økonomiske udvikling er forbundet med usikkerhed og risici, der kan medføre, at udviklingen afviger væsentligt fra det forventede.

Til toppen

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies