MTH GROUP: MTH GROUP fastholder forventningerne til omsætning og driftsresultat før særlige poster efter fremgang i andet kvartal

Omsætningsvæksten i MTH GROUP fortsatte i andet kvartal og bidrog til et forbedret driftsresultat før særlige poster, mens ordreindgangen som forventet var lavere end i sammenligningsperioden.

Vil du vide mere?
Kontakt os

I andet kvartal 2017 steg omsætningen 20% til 1,9 mia. kr. fra 1,6 mia. kr. i samme periode sidste år. Driftsresultatet før særlige poster steg til 63 mio. kr. i andet kvartal fra -5 mio. kr. i 2016 drevet af det relativt høje aktivitetsniveau og overdragelsen af koncernens kontrakt på aptering af en række stationer på Metro Cityringen til Copenhagen Metro Team (CMT).

Gode markedsudsigter trods lavere ordreindgang i kvartalet

Ordreindgangen faldt til 1,8 mia. kr. i andet kvartal fra 2,5 mia. kr. i samme periode sidste år. Koncernens ordrebeholdning udgjorde 7,8 mia. kr. ved kvartalets udgang mod 8,7 mia. kr. på samme tidspunkt i 2016. Ordrebeholdningen har fortsat en god bonitet og omfatter en række større projekter til gennemførelse i de kommende år. Derudover er markedsudsigterne positive og efterspørgslen stigende inden for flere af MTH GROUPs kompetenceområder.

-Vi oplever stigende efterspørgsel inden for renovering og boligbyggeri, infrastruktur, datacentre, råhusentrepriser og supersygehuse, hvor vi forfølger en række spændende og gode projekter, der skal medvirke til at fastholde den høje aktivitet og løfte lønsomheden, siger adm. koncerndirektør Torben Biilmann.

Forventningerne til omsætning og driftsresultat før særlige poster for 2017 fastholdes

På baggrund af udviklingen i første halvår og de fortsat positive markedsudsigter samt ordrebeholdningen fastholder MTH GROUP forventningerne om en omsætning omkring 7,2 mia. kr. og et driftsresultat før særlige poster i niveauet 150-200 mio. kr. i 2017. Særlige poster ventes at udgøre i niveauet -25 mio. kr.

Forventninger til den fremtidige økonomiske udvikling er i sagens natur forbundet med risici og usikkerheder, og den faktiske udvikling kan derfor afvige fra det forventede.

Læs delårsrapporten her.

Til toppen

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies