Årsrapport 2018: Revitalisering af MT Højgaard

21. februar 2019


Bestyrelsen for MTH GROUP har i dag godkendt årsrapporten for 2018 med flg. hovedpunkter:

Vil du vide mere?
Kontakt os

FJERDE KVARTAL 2018

Fjerde kvartal blev som ventet årets bedste med en omsætning på 1,9 mia. kr. og et resultat af primær drift (EBIT) på 1 mio. kr. Resultaterne svarer til de senest udmeldte forventninger.

 • Omsætningen faldt 6%. Enemærke & Petersen leverede den højeste omsætning til dato, mens MT Højgaard stadig var påvirket af den lave ordreindgang i 2017
 • Indtjeningen var som ventet påvirket af en række regnskabsmæssige skøn relateret til koncer-nens projekter og tvister
 • Ordreindgangen var på 2,1 mia. kr. og fortsatte dermed de positive takter fra årets tre første kvartaler RESULTATERNE I 2018 

RESULTATERNE I 2018 

Koncernen fik som ventet en omsætning på 6,8 mia. kr. med et resultat af primær drift (EBIT) på  -547 mio. kr.

 • Omsætningen faldt 8% eksklusiv omsætning fra Greenland Contractors på 0,3 mia. kr. i 2017
 • Resultatet var væsentligt påvirket af den uventede voldgiftskendelse i MgO-vindpladesagen
 • Resultatet var endvidere påvirket af en række forhold i moderselskabet MT Højgaard, primært lav kapacitetsudnyttelse i første halvår og fratrædelsesgodtgørelser samt nedskrivninger på et større anlægsprojekt med samlet 130 mio. kr. i årets første kvartaler
 • Ordreindgangen på 8,9 mia. kr. mod 6,1 mia. kr. i 2017 var drevet af højere win rate i MT Højgaard
 • Ordrebeholdningen steg til 9,1 mia. kr. ved årets udgang mod 7,0 mia. kr. året før
 • Soliditetsgrad på 16,7% inkl. indregning af trukket ansvarligt lån fra Knud Højgaards Fond på 250 mio. kr.
 • Højere kundetilfredshed og markant forbedring af sikkert arbejdsmiljø

- Den helt utilfredsstillende indtjening i 2018 understreger behovet for at genskabe en sund drift i MT Højgaard. Vi er i gang med at tilpasse forretningsgange og skabe en enklere og mere omkostningseffektiv organisering, hvor der er fokus på kvalitet i tilbudsgivning, reduktion af risici og effektiv eksekvering. Samtidig fokuserer vi på opgaver, hvor vi kan opnå fornuftige dækningsgrader og kritisk masse. Vi har i den seneste tid fravalgt enkelte projekter, og vi kommer til at foretage flere kritiske valg og fravalg for at sikre en ordentlig drift og indtjening, siger adm. koncerndirektør, Anders Heine Jensen.

FORVENTNINGERNE TIL 2019

Koncernen vil i 2019 fortsat have projekter med lav eller ingen indtjening, og der vil stadig være risiko for afvigelser på enkelte sager i MT Højgaard. 

 • Omsætningen ventes at blive omkring 7,0 mia. kr. Størstedelen er sikret af ordrebeholdningen
 • Den primære driftsindtjening (EBIT) ventes at blive i niveauet 75 mio. kr.

KAPITALFORHOLD

Knud Højgaards Fond har den 7. februar 2019 oplyst, at man efter fusionen af Højgaard Holding A/S og Monberg & Thorsen A/S (forventeligt den 5. april 2019) vil stille lån til rådighed til det nye fusionerede selskab MT Højgaard Holding A/S til en kapitalforhøjelse i MT Højgaard A/S på 400 mio. kr.

- Revitaliseringen af MT Højgaard kommer ikke til at ske med et snuptag. Vi har meget arbejde foran os, og 2019 vil være et overgangsår, hvor vi først og fremmest skal have vendt udviklingen og få skabt et bæredygtigt fundament, så vi år for år kan forbedre lønsomheden og styrke pengestrømmene. Derfor glæder vi os også over lånetilsagnet fra Knud Højgaards Fond, som sikrer, at genopretningen kan gennemføres på et solidt fundament, siger adm. koncerndirektør Anders Heine Jensen.

Årsrapporten kan læses på mthgroup.dk/finans.

Til toppen

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies