MTH GROUP sænker forventningerne til resultatet for 2018. Torben Biilmann fratræder som adm. koncerndirektør i MTH GROUP

15. august 2018


På baggrund af fortsatte nedskrivninger på et større anlægsprojekt og enkelte øvrige projekter samt lav Kapacitetsudnyttelse og effekt af fratrædelsesomkostninger sænker MTH GROUP forventningerne til resultatet for 2018. Koncernen forventer nu et resultat af primær drift (EBIT) i niveauet 0-50 mio. kr. mod tidligere udmeldt 140-180 mio. kr. Omsætningen ventes uændret at blive omkring 6,8 mia. kr.

Vil du vide mere?
Kontakt os
I andet kvartal 2018 udgjorde MTH GROUPs omsætning ifølge foreløbige regnskabstal 1,7 mia. kr. mod 1,9 mia. kr. i samme periode sidste år. Faldet lå i forlængelse af den lavere ordreindgang i 2017. Koncernens foreløbige driftsresultat før særlige poster anses for utilfredsstillende og forventes at udgøre et underskud på 34 mio. kr. i andet kvartal 2018 mod et overskud på 38 mio. kr. i andet kvartal 2017.

Indtjeningen ventes at blive forbedret i andet halvår som følge af stigende omsætning, effekten af den allerede gennemførte kapacitetstilpasning i MT Højgaard samt en intensiveret indsats omkring Fokus 2018-programmet, der skal styrke konkurrencekraften i MT Højgaards danske forretning.

Forventningerne til omsætningsvækst understøttes af, at MTH GROUP i andet kvartal havde en stigende ordreindgang til 4,0 mia. kr. mod 1,8 mia. kr. i samme periode sidste år. Ordrebeholdningen steg til 9,2 mia. kr. ved kvartalets udgang mod 7,8 mia. kr. på samme tidspunkt sidste år.

Delårsrapporten vil som hidtil planlagt blive offentliggjort den 16. august 2018.

Torben Biilmann fratræder som adm. koncerndirektør i MTH GROUP

Bestyrelsen i MT Højgaard A/S meddeler endvidere, at adm. koncerndirektør Torben Biilmann fratræder sin stilling pr. 16. august 2018. Processen med at finde en ny adm. koncerndirektør er i gang.

Formand for bestyrelsen, Søren Bjerre-Nielsen, udtaler:

- Jeg vil gerne takke Torben Biilmann for, sammen med den øvrige ledelse og medarbejderne, at have ledet koncernen visionært gennem de seneste seks år. Torben har med stort engagement og betydelig indsigt i branchen spillet en vigtig rolle i forhold til koncernens strategiske arbejde for at skabe større samarbejde mellem byggeindustriens aktører med teknologien som omdrejningspunkt.

- Vi må samtidig konstatere, at de nødvendige forbedringer af MTH GROUPs drift og indtjening ikke har materialiseret sig i det tempo, som bestyrelsen ønsker. Derfor er tidspunktet inde til at finde en ny adm. koncerndirektør, som kan gå forrest i at drive forbedringerne af den operationelle drift og indtjeningen i særligt MT Højgaards danske forretning og dermed realisere virksomhedens betydelige potentiale.

Ledelsen af selskabet vil frem til en ny adm. koncerndirektørs tiltrædelse blive varetaget af formandskabet i tæt samarbejde med koncernledelsen.
Til toppen

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies