MT Højgaard skal udskifte og renovere 56 broer for Banedanmark

9. marts 2016


Projekterne er led i fornyelsen af jernbanen mellem København og Rødby. Kontraktens værdi er på 452 mio. kr.

Vil du vide mere?
kontakt os

Banedanmark har udpeget MT Højgaard til at forny og forbedre 56 broer langs jernbanen mellem Ringsted og Rødby. Dette projekt hænger sammen med igangværende anlæg, fornyelser og omlægninger på strækningen i forbindelse med Femern-projektet, således at der bliver tale om en opgradering af den samlede forbindelse mellem København og Rødby.

Projektet omfatter overvejende broer, der skal føre jernbanen over veje og vandløb, men også 16 broer, der fører veje over jernbanen. I alt 26 broer skal nyopføres, mens resten skal udvides eller renoveres. Broerne skal være færdige medio 2020.

Ud over prisen har Banedanmark lagt vægt på de tilbudte tekniske løsninger, udførelsen, tidsplanen og sikkerheden. MT Højgaard kan udnytte sin omfattende erfaring fra opførelse, fornyelser og forbedringer af talrige broer, ikke blot i Danmark, men i flere andre lande.

- Vi er glade for at være med i dette meget spændende infrastrukturprojekt. Opgavens sammensætning og kompleksitet understreger endnu en gang MT Højgaards stærke kompetencer og konkurrenceevne, siger Jesper Nordby, koncerndirektør i MT Højgaard.

Kontraktsummen er på 452 mio. kr. Indgåelse af endelig kontrakt afventer den almindelige stand still-periode, der udløber den 18. marts 2016. Den vundne opgave vil have positiv virkning for koncernens omsætning og resultat, men giver ikke anledning til at ændre de tidligere offentliggjorte forventninger til den økonomiske udvikling. Forventninger til den fremtidige økonomiske udvikling er ifølge deres natur forbundet med risici og usikkerhedsfaktorer, hvilket medfører, at den faktiske udvikling kan afvige væsentligt fra det forventede.

Til toppen

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies