Tilfredsstillende resultat efter tre års turnaround

25. februar 2016


MT Højgaard-koncernen opnåede et driftsresultat på 352 mio. kr. i 2015, hvilket er en forbedring fra 207 mio. kr. året før. Målet om en driftsmargin over 5% blev nået. Konkurrenceevnen kom til udtryk i nye ordrer for 7,5 mia. kr.

Vil du vide mere?
kontaKT OS

MT Højgaard har gennemgået betydelige omlægninger i de seneste tre år. Koncernens turn-around har medført den forventede fremgang i resultaterne. Driftsresultatet (EBIT) blev således 352 mio. kr. i 2015 mod 207 mio. kr. i 2014 (før særlige poster). Resultatet blev præget positivt af blandt andet et ekstraordinært bidrag fra Greenland Contractors.

Ledelsens mål om en driftsmargin på mindst 5% blev nået i 2015, idet den blev opgjort til 5,4% (3,0% i 2014). Den samlede omsætning i koncernens virksomheder blev på 6,5 mia. kr. Det var lidt lavere end året før, hvilket primært skyldes udskudt opstart af en del større projekter.

Virksomhederne viste styrket konkurrenceevne ved at opnå nye ordrer for 7,5 mia. kr. (5,9 mia. kr. i 2014). Hertil kommer vundne, men endnu ikke kontraherede ordrer for 2,1 mia. kr.

- Efter tre års turnaround er vi tilfredse med at kunne fremlægge et forbedret resultat for 2015. Dette har kunnet lade sig gøre takket være et tæt samarbejde med vores kunder og samarbejdspartnere samt en ekstraordinær indsats fra vores medarbejdere, siger adm. koncerndirektør Torben Biilmann.

Lønsom vækst

Den jævnt positive markedsudvikling forventes at fortsætte i de kommende år. MT Højgaard-koncernen gik på den baggrund ind i 2016 med en ordrebeholdning på 7,5 mia. kr. (6,5 mia. kr. i 2014). Ordrernes lønsomheds- og risikoprofil er i overensstemmelse med koncernens krav.

For 2016 forventes et driftsresultat (EBIT) på omkring 300 mio. kr. på trods af et væsentligt mindre bidrag fra aktiviteterne i Greenland Contractors. Omsætningen vil endnu i første halvår være præget af den udskudte opstart på en række projekter, men forventes at udvikle sig positivt og blive omkring 7 mia. kr. for året som helhed. Dette giver en EBIT margin på lidt under de ønskede 5%.

I de kommende år ser ledelsen gode muligheder for vækst på baggrund af en forventet positiv konjunkturudvikling, en styrket konkurrenceevne og en fokuseret strategi. I ledelsens strategi for koncernens videre udvikling prioriteres fastholdelse af den opnåede tilfredsstillende lønsomhed og dermed værdiskabelse fortsat højere end vækst. Ledelsen ser på den baggrund gode muligheder for yderligere fremgang i 2017, så koncernens mål om et EBIT på 5% kan opnås.

Forventninger til den fremtidige økonomiske udvikling er ifølge deres natur forbundet med risici og usikkerhedsfaktorer, hvilket indebærer, at den faktiske udvikling kan afvige væsentligt fra det forventede. De væsentligste risiko- og usikkerhedsfaktorer er beskrevet i årsrapporten.

Årsrapporten kan læses på mth.dk/finans

Til toppen

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies