Lavere omsætning og indtjening medfører reducerede forventninger til 2016 – støt stigning i MT Højgaard-koncernens ordrebeholdning

19. august 2016


MT Højgaard-koncernen fortsatte med at vinde nye ordrer og udbygge ordreporteføljen i andet kvartal. Omsætning og resultat er præget af udskudt start på projekter.

Vil du vide mere?
kontakt os

I andet kvartal indgik MT Højgaard-koncernen kontrakter for 2,5 mia. kr. og den samlede ordreindgang for første halvår er 4,3 mia. kr. mod 3,4 mia. kr. i første halvår sidste år. Dermed har koncernen udvidet ordrebeholdningen til 8,7 mia. kr., hvilket er godt 2 mia. kr. mere end på samme tidspunkt sidste år og 1,2 mia. kr. mere end ved årsskiftet.

Ordrebeholdningen er præget af projekter med sunde risikoprofiler i overensstemmelse med koncernens strategiske fokus på lønsom vækst. Vundne, men endnu ikke kontraherede ordrer udgjorde pr. 30. juni 2016 1,9 mia. kroner.

- Ordreindgangen er sund og stabil og understreger, at vi er konkurrencedygtige. Vi vinder en stigende andel af de udbud, vi deltager i, og samtidig efterspørger flere private og offentlige kunder vores model med tidlig involvering samt langsigtet, åbent samarbejde frem mod indgåelse af kontrakt. Den form for samarbejde giver kunderne de bedste muligheder for at drage fordel af vores samlede kompetenceplatform og digitale værktøjer, siger adm. koncerndirektør Torben Biilmann.

Omsætning og indtjening lavere end forventet

Omsætningen i andet kvartal udgjorde 1,6 mia. kr. og 3,1 mia. kr. i første halvår. For halvåret er det et fald på 0,2 mia. kr. i forhold til samme periode sidste år. Faldet skyldes primært lavere omsætning i Greenland Contractors, men korrigeret herfor er omsætningen fortsat noget lavere end forventet på grund af udskudt start på store projekter samt nedskrivning på et infrastrukturprojekt. Kvartalets driftsresultat er et underskud på 5 mio. kr., hvilket giver et samlet underskud i første halvår på 19 mio. kr. mod et overskud på 122 mio. kr. i første halvår sidste år.

- Med en række strategiske tiltag som opbygning af langsigtede kunderelationer og investeringer i VDC (Virtual Design and Construction) har vi skabt en god platform for at øge produktiviteten og opnå lønsom vækst. En del af projekterne i vores ordreportefølje strækker sig over flere år, og når vi får taget hul på de udskudte projekter, vil det afspejle sig positivt i både omsætning og resultat, siger Torben Biilmann.

Forventninger til 2016 reduceres

Baseret på ordrebeholdningen ved periodens udgang samt på planlagte afleveringer af egenudviklede byggerier i fjerde kvartal forventes omsætningen i andet halvår 2016 at blive væsentligt højere end i første halvår. Effekten af den manglende omsætning i første halvår medfører imidlertid at ledelsen reducerer forventningerne til omsætningen for året til omkring 6,8 mia. kr. mod tidligere omkring 7,0 mia. kr. Endvidere reduceres forventningerne til driftsresultat før særlige poster til omkring 225 mio. kr. mod tidligere omkring 300 mio. kr. som følge af den lavere omsætning samt føromtalte nedskrivning. Dette er stadig en fremgang fra 2015, når det væsentlige bidrag fra Greenland Contractors i Thule tages i betragtning.

Forventninger til den fremtidige økonomiske udvikling er i deres natur forbundet med risici og usikkerhedsfaktorer, hvilket kan medføre, at den faktiske udvikling kan afvige væsentligt fra det forventede.

Halvårsrapporten kan læses på mthgroup.dk/finans.

Til toppen

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies