Fremgang i resultatet i andet kvartal

20. august 2015


MT Højgaard-koncernens resultat blev 122 mio. kr. i første halvår mod 16 mio. kr. i den tilsvarende periode sidste år. Resultatet er en følge af øget kundefokus, sund drift og konsekvent brug af digitalisering. Forventningen til årets resultat justeres.

Vil du vide mere?
KOntakt os

Den samlede omsætning i MT Højgaard-koncernens virksomheder nåede 3,3 mia. kr. i årets første halvår 2015, hvilket er som forventet og på linje med første halvår sidste år.

De seneste års kraftige omlægninger af koncernens aktiviteter, styring og organisation medførte imidlertid, at driftsresultatet (EBIT) blev på 122 mio. kr. mod 16 mio. kr. i den tilsvarende periode sidste år (opgjort før særlige poster).

Driftsmarginen var på 4,5% i andet kvartal og 3% i første kvartal, tilsammen 3,8% i halvåret mod blot 0,5% i første halvår 2014. Fremgangen i resultatet skyldes dels, at virkningen af tiltagene i forbindelse med koncernens turn-around nu er slået igennem, og dels at kunderne tager godt imod koncernens nye måde at tilgå byggeopgaverne på med tidligere involvering og øget digitalisering.

- Kunderne efterspørger i stigende grad, at vi deltager helt fra idéfasen, så de kan drage nytte af vores viden og erfaring. I den fase, tilfører vores digitale satsning inden for Virtual Design & Construction stor værdi til kunderne, da vi kan simulere hele deres projekt virtuelt. Dermed får de langt større valgfrihed, inden de låser sig fast på bestemte løsninger, og de får vished for, hvordan det endelige resultat bliver på alle parametre. Med de resultater, vi har opnået hidtil, og de tilbagemeldinger, vi får fra vores kunder, er jeg sikker på, at vi er på rette vej, siger adm. koncerndirektør Torben Biilmann.

Foruden en stærkere kundeorientering og investeringen i nye digitale værktøjer har koncernen gennem de seneste år omlagt sine processer og udviklet organisationen, hvilket har sikret større fleksibilitet og væsentligt skarpere risikostyring.

Koncernen fik i første halvår nye ordrer for mere end 3,4 mia. kr. I den tilsvarende periode sidste år var ordreindgangen på 2,6 mia. kr. En række yderligere opgaver blev vundet, men var ikke kontraheret endeligt ved halvårsskiftet. Ordrebeholdningen var ved halvårsskiftet steget til 6,6 mia. kr.

Forventninger for 2015 justeres

Efter tilkendegivelser fra US Air Force om, at man under ændrede vilkår midlertidigt ønsker at forlænge samarbejdet med Greenland Contractors (67% ejet) om at fortsætte driften af Thule Air Base i Grønland efter den 30. september 2015, forventer koncernen snarest at indgå en midlertidige aftale, der strækker sig ind i 2016. Den forventede effekt af aftalen er indarbejdet i de opjusterede forventningerne til koncernens økonomiske udvikling for 2015.

For 2015 forventer koncernens ledelse således et driftsresultat (EBIT) på 325-375 mio. kr., svarende til en driftsmargin omkring på 5% (tidligere forventet 4-5%). Det er lidt mere end tidligere forventet (300-375 mio. kr.). Resultatet forventes opnået på grundlag af en omsætning i niveauet 7 mia. kr. (tidligere forventet 7,0-7,5 mia. kr.). Turn-around-processens mål om en margin på 5% inden årets udgang er herved opnået.

Forventningen om en driftsmargin på 5% i 2016 fastholdes.

Forventninger til den fremtidige økonomiske udvikling er i deres natur forbundet med risici og usikkerhedsfaktorer, hvilket kan medføre, at udviklingen afviger væsentligt fra det forventede. For en beskrivelse af risici og usikkerhedsfaktorer henvises til koncernens seneste årsrapport.

Læs delårsrapport for første halvår 2015

Til toppen

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies