MT Højgaard får medhold i appel af gammel offshoresag

30. april 2015


Koncernen er ikke ansvarlig for omkostningerne vedrørende grouted connections på offshoreprojektet Robin Rigg. Såfremt modparten ikke anker afgørelsen, vil de særlige poster udgøre en indtægt på ca. 195 mio. kr.

Vil du vide mere?
KOntakt os

Court of Appeal i London har i dag offentliggjort, at MT Højgaard ikke er ansvarlig for omkostninger vedrørende reparation af fundamenter til havvindmølleparken Robin Rigg ved Skotland. Den første retslige afgørelse i april 2014 gik MT Højgaard imod, men afgørelsen blev anket og er nu ændret til MT Højgaards fordel. Court of Appeals afgørelse kan søges indbragt for Supreme Court, som er den endelige ankeinstans.

Baggrunden for sagen er, at MT Højgaard i 2007-2009 designede, fremstillede og installerede fundamenter til havvindmølleparken Robin Rigg ud for Skotlands vestkyst. Efter ibrugtagningen blev der konstateret svagheder i betonsamlingerne (den faglige betegnelse er ”grouted connections”) som følge af fejl i den dengang gældende internationale standard, som var udstedt af DNV. Mølleparkens bygherre, E.ON Climate and Renewables, hævdede, at MT Højgaard var ansvarlig for problemet med grouted connections og skulle betale erstatning, særlig med hensyn til omkostninger til at udbedre problemerne. MT Højgaard afviste kravet med henvisning til, at koncernen havde fulgt den gældende standard som krævet af bygherren. Court of Appeal gav MT Højgaard medhold i, at koncernen over for E.ON ikke var ansvarlig for problemerne i relation til grouted connections, og i særdeleshed, at der ikke var en ”fit for purpose”-forpligtelse.

For 2015 forventer MT Højgaards ledelse fortsat et driftsresultat på 300-375 mio. kr. før særlige poster, svarende til en EBIT-margin på 4-5%. Under forudsætning af, at sagen ikke ankes, vil de særlige poster udgøre en indtægt på ca. 195 mio. kr.

Forventninger til den fremtidige økonomiske udvikling er i deres natur forbundet med risici og usikkerhedsfaktorer, hvilket kan medføre, at den faktiske udvikling kan afvige væsentligt fra det forventede.

Til toppen

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies