Positiv udvikling i MT Højgaards driftsresultat og likviditet

19. november 2014


Koncernen nåede i årets tredje kvartal et driftsresultat på 72 mio. kr. før særlige poster – det højeste kvartalsresultat i fem år. Ledelsen forventer herefter et driftsresultat i 2014 på 175-200 mio. kr.

Vil du vide mere?
kontakt os

Koncernen nåede i årets tredje kvartal et driftsresultat på 72 mio. kr. før særlige poster – det højeste kvartalsresultat i fem år. Ledelsen forventer herefter et driftsresultat i 2014 på 175-200 mio. kr.

MT Højgaards regnskab for 3. kvartal 2014 viser fremgang i både resultatet og pengestrømmen fra driften. Regnskabet er i stadigt mindre grad påvirket af afviklingen af gamle projekter med lav lønsomhed, og de sidste store gamle tvistsager på offshore-området er afgjort.

Driftsresultatet blev på 72 mio. kr. i årets tredje kvartal mod 40 mio. kr. i det tilsvarende kvartal sidste år. For årets første ni måneder udgjorde resultatet 88 mio. kr. mod 23 mio. kr. sidste år. Kvartalsresultatet er det højeste siden 2009.

Turn-around slår igennem

- Det er med tilfredshed, at vi nu ser resultaterne af koncernens store omlægning. Risikoprofilen og boniteten i vores ordrebeholdning er efter to års målrettet indsats i en stabil positiv udvikling, siger adm. koncerndirektør Torben Biilmann.

- Alle i organisationen arbejder målrettet på at styrke effektiviteten og lønsomheden. Samtidig har vi intensiveret indsatsen for at komme kunderne bedre i møde med ny teknologi og forbedrede løsninger. Det er med til at forme vores mere langsigtede udvikling. Så vi er på rette vej, siger Torben Biilmann.

I sidste måned fik MT Højgaard desuden afgjort den sidste af en række større gamle tvistsager på offshore-området. Samlet set ventes disse at belaste regnskabet for 2014 med ca. 400 mio. kr.

Ordrebeholdning på 6,7 mia. kr.

Med nye ordrer i kvartalet for 1,4 mia. kr. havde koncernen ved kvartalsskiftet en samlet ordrebog på 6,7 mia. kr. Det er 1,2 mia. kr. eller 21 procent mere end på det tilsvarende tidspunkt sidste år.

Ud over den løbende tilgang af nye opgaver vinder koncernens virksomheder jævnligt udbud af større markante anlægs- og byggeopgaver.

Resultatforventning fastholdes

For 2014 som helhed forventes nu et driftsresultat på 175-200 mio. kr. før særlige poster svarende til en driftsmargin på ca. 2,5% mod tidligere 150-225 mio. kr. Omsætningen forventes nu at blive i niveauet 7 mia. kr.

Koncernens mål er fortsat at nå et driftsresultat (EBIT) på 5% inden udgangen af 2015.

Denne meddelelse indeholder udsagn om fremtiden, herunder ovenstående finansielle forventninger til 2014, der i deres natur er forbundet med risici og usikkerheds-faktorer, hvilket kan medføre, at udviklingen afviger væsentligt fra det forventede.

Delårsrapporten findes på mth.dk/finans

Til toppen

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies