Stabil udvikling i MT Højgaards driftsresultat

19. maj 2014


Koncernen forbedrer driftsresultatet sammenlignet med første kvartal sidste år, og ledelsen fastholder forventningerne til 2014. Det samlede resultat påvirkes dog negativt med 195 mio. kr. fra tab af tvist i en gammel offshoresag, som vi søger appelleret.

Vil du vide mere?
kontakt os

Tiltagene i forbindelse med MT Højgaards turnaround begynder at få effekt, og der er fremgang i resultaterne, ligesom lønsomheden i ordrebeholdningen er blevet stærkere. I første kvartal resulterede det i et forventet negativt driftsresultat, opgjort til -30 mio. kr. mod -59 mio. kr. i det tilsvarende kvartal sidste år.

Kvartalets omsætning blev på 1,5 mia. kr., hvilket er på samme niveau som i det tilsvarende kvartal sidste år. Den store ordreindgang i de sidste måneder af 2013 ventes navnlig at præge omsætningen og resultatet i andet halvår 2014.

- Den plan, vi har lagt, er nu begyndt at slå igennem. Trin for trin øger vi effektiviteten i alle vores aktiviteter, og med afviklingen af gamle opgaver med ringe bonitet igennem 2014 vil resultatet gradvist forbedres, siger adm. koncerndirektør Torben Biilmann, der kom til MT Højgaard for halvandet år siden.

Tilgangen af gode ordrer fortsætter

Koncernens ordreindgang i første kvartal udgør 0,5 mia. kr. Ud over den løbende tilgang af nye opgaver vandt koncernens virksomheder en række store enkeltordrer, blandt andet et stort OPP-projekt i Vejle, endnu en opgave på Det Nye Universitetshospital i Aarhus, samt et mindre offshore projekt, som alle først vil indgå i ordrebeholdningen i andet kvartal 2014.

- Vi er meget omhyggelige med projektgranskning og priskalkulering i hvert enkelt projekt, og vi indgår kun kontrakt på et projekt, hvis det har en sund risikoprofil og lever op til vores indtjeningskrav. Markedet er generelt i positiv udvikling, så der er mange opgaver at byde på, og vi oplever en pæn tilgang af ordrer, siger Torben Biilmann.

Ordreporteføljens samlede kvalitet og risikoprofil styrkes skridt for skridt gennem en stram styring af tilbud, risici og gennemførelse af hvert enkelt projekt.

Forventninger fastholdes

For 2014 som helhed forventes fortsat et driftsresultat før særlige poster på 150-225 mio. kr., svarende til 2-3 % af omsætningen. I første halvår forventes resultatet endnu at være påvirket af afviklingen af gamle projekter med lav lønsomhed.

Målet er fortsat at nå et resultat af primær drift (EBIT) på 5% inden udgangen af 2015.

Koncernens resultater kan fortsat blive påvirket af udfaldet af tvistsager vedrørende visse gamle offshore-projekter. Ledelsen forventer, at hovedparten af de udestående sager kan afgøres i år. På nuværende tidspunkt forventes disse særlige poster at bidrage negativt med 195 mio. kr. i 2014.

Forventningerne til den fremtidige økonomiske udvikling er forbundet med usikkerhed og risici, der kan medføre, at udviklingen afviger væsentligt fra det forventede. For en beskrivelse af risici og usikkerhedsfaktorer henvises til koncernens seneste årsrapport.

Kvartalsrapporten findes på mth.dk/finans.

Til toppen

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies