MT Højgaard vinder nyt stort projekt i Vejle

25. marts 2014


Ny psykiatrisk afdeling til en samlet værdi af ca. 930 mio. kr. opføres som OPP-projekt med DEAS som driftspartner og pensionskasserne PensionDanmark, PKA og SamPension som finansieringspartnere.

Vil du vide mere?
kontakt os

Region Syddanmark har valgt MT Højgaard og samarbejdsparterne i ”Team OPP – Ny psykiatri Vejle” til at opføre en ny psykiatrisk afdeling i forbindelse med sygehuset i Vejle. Afdelingen får 91 pladser, hvortil kommer otte pladser i en akutmodtagelse samt et børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium.

Projektet består af otte klyngehuse, der samles omkring fælles områder og rekreative gårdhaver. Det skal opleves som åbent og overskueligt, og det skal danne tidssvarende, effektive og fleksible rammer om det tværfaglige samarbejde om patienterne. Bygningerne bliver i to etager med et samlet areal på 17.000 m2 og skal stå klar til brug inden udgangen af 2016.

Aftalen indebærer, at MT Højgaard i samarbejde med DEAS skal stå for driften af hospitalsafdelingen i 25 år. Driftsopgaven omfatter bl.a. vedligehold af bygninger og installationer samt udvendig renholdelse af bygningerne og parkeringsarealer mm. Dette skal sikre, at bygningerne hele tiden er tidssvarende og har et højt driftsniveau.

- Denne type projekter passer rigtig godt til MT Højgaard, da vi har mulighed for at tænke alle koncernens kompetencer ind i projektløsningerne – fra projektudvikling, projektering og opførelse til løbende drift og vedligehold, til stor glæde for kunden. Det sikrer, at kvaliteten af materialerne er høj, at løsningerne er holdbare, at der er en god økonomi i driften, samt at der er styr på udgifterne mange år ud i fremtiden, siger divisionsdirektør Erik Nielsen fra MT Højgaard.

Opgaven tilrettelægges som et offentligt-privat partnerskab (OPP) og er en del af den aftale om fælles deltagelse i fremtidige byggeprojekter inden for OPP, som MT Højgaard og DEAS i november 2012 indgik med pensionskasserne PensionDanmark, PKA og SamPension omkring finansieringen.

- MT Højgaard har sammen med DEAS været frontløber i det danske OPP-marked siden 2005 og har på nuværende tidspunkt fem projekter i drift. Det er udtryk for, at mange kommuner og regioner har fået øjnene op for de mange fordele ved OPP, og vi ser fortsat positivt på de fremtidige muligheder inden for OPP, siger divisionsdirektør Erik Nielsen.

For MT Højgaard-koncernen beløber opførelsen af hospitalsafdelingen sig til ca. halvdelen af projektets samlede nutidsværdi på 930 mio. kr., hvortil kommer halvdelen af det fællesejede OPP-selskabs indtægter vedrørende drift og vedligeholdelse. Opgaven forventes at have positiv betydning for MT Højgaards omsætning og resultat i projektets løbetid, men giver ikke anledning til at ændre de tidligere offentliggjorte forventninger til den økonomiske udvikling. Kontrakten forventes underskrevet, når fristen for indsigelser udløber den 4. april 2014.

Til toppen

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies