MT Højgaard styrkede lønsomheden i 2013

7. marts 2014


Ordinært driftsresultat på 35 mio. kr. som forventet. Kraftig indgang af ordrer i årets sidste kvartal.

Vil du vide mere?
kontakt os

MT Højgaard-koncernen har i 2013 vendt udviklingen og opnået et ordinært driftsresultat på 35 mio. kr., hvilket svarer til forventningerne ved årets begyndelse om et lille positivt resultat. Det samlede driftsresultat (EBIT) blev på 165 mio. kr. Til sammenligning var resultatet minus 507 mio. kr. i 2012. Omsætningen blev 7,4 mia. kr., hvilket er lidt højere end forventet ved årets begyndelse.

Forbedringen i resultatet er opnået ved en fokuseret og disciplineret indsats på en række områder, herunder en tæt dialog med kunderne, forbedret bygbarhed på projekterne og effektivisering af arbejdsgange ved hjælp af forøget anvendelse af teknologi.

Der arbejdes videre med målrettede initiativer for at styrke koncernens markedspositioner og lønsomhed yderligere. Koncernen stræber mod at nå en EBIT-margin på 5% inden udgangen af 2015.

For 2014 forventes et samlet driftsresultat på 150-225 mio. kr., svarende til en EBIT-margin på 2-3% før særlige poster (gamle offshore-tvistsager). Særligt i første halvår af 2014 forventes resultatet endnu at være påvirket negativt af afviklingen af gamle projekter med lav lønsomhed. Resultatet i 2014 kan også blive påvirket af udfaldet af gamle tvistsager på offshore-området, hvoraf hovedparten forventes afgjort i år, og de første allerede indenfor relativt kort tid.

Mange nye opgaver

I sidste kvartal af 2013 opnåede MT Højgaard-koncernen en kraftig indgang af nye ordrer på over 4 mia. kr. til udførelse i 2014 og de kommende år. Årets samlede ordreindgang var på 8,8 mia. kr. Ordrebeholdningen udgjorde 7,5 mia. kr. ved årsskiftet mod 6 mia. kr. på samme tidspunkt året før. Ud over den løbende tilgang af ordrer vandt koncernen en række store enkeltopgaver.

- Ordrebeholdningen har i 2013 udviklet sig tilfredsstillende. Vi oplever, at kunderne værdsætter koncernens brede vifte af kompetencer. Det forpligtiger, siger MT Højgaards adm. koncerndirektør Torben Biilmann.

Ordreporteføljens samlede bonitet, kvalitet og risikoprofil er blevet styrket skridt for skridt gennem effektiv selektering og bearbejdning af projektmuligheder.

- Vi er snart igennem de gamle ulønsomme opgaver, og de nye ordrer har en tilfredsstillende lønsomhed. Det er grundlaget for vores forventninger om en positiv udvikling, siger Torben Biilmann, der kom til MT Højgaard for halvandet år siden.

Til toppen

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies