MT Højgaard venter fremgang i 2013 efter stærkt utilfredsstillende årsregnskab

5. marts 2013


Ulønsomme projekter og omkostninger til restrukturering medførte underskud på 512 mio. kr. i 2012. Turnaround under ny ledelse skal forbedre lønsomheden væsentligt.

Vil du vide mere?
kontakt os

MT Højgaard-koncernens omsætning blev 9,7 mia. kr. i 2012. Men på grund af ringe lønsomhed i tidligere indgåede kontrakter blev resultatet på -512 mio. kr. før skat, hvilket er på niveau med de seneste udmeldte forventninger.

- Resultatet er stærkt utilfredsstillende, siger Torben Biilmann, der tiltrådte som adm. koncerndirektør i november 2012. Han fremhæver, at dattervirksomhederne samlet set bidrager positivt, mens problemerne har været koncentreret i moderselskabet.

Det dårlige resultat skyldes svag lønsomhed på tidligere indgåede kontrakter, omkostninger til restrukturering samt betydelige hensættelser på tidligere afleverede projekter.

Der er nu indført både en strammere opfølgning på projekterne og en mere omhyggelig vurdering af risikoen ved hvert af de nye projekter, koncernen går ind i. Samtidig er organisationen ændret, så ansvar og mål står klart for hvert forretningsområde.

Forventer bedre resultat i 2013

For 2013 forventer koncernen en omsætning på omkring 7 mia. kr. Nedgangen fra 2012 er en følge af den strammere udvælgelse af nye projekter, baseret på styrkede krav til deres lønsomhed og risiko. Ved årsskiftet var der en ordrebeholdning på 6 mia. kr., hvoraf 4,9 mia. kr. er projekter til udførelse i indeværende år.

Regnskaberne for både 2013 og 2014 vil fortsat være præget af en svag lønsomhed i ordrebeholdningen. Der forventes imidlertid et lille positivt resultat i 2013, som dog først opnås i andet halvår. Den langsigtede ambition om en resultatgrad på 5% fastholdes.

- MT Højgaard har stærke kompetencer, og trods de store udfordringer er der i hele organisationen kompetencerne og viljen til at udvikle koncernen og skabe ny fremgang. I sammenhæng med de betydelige omlægninger, vi har gennemført og er i gang med, er jeg sikker på, at vi kan skabe en velindtjenende koncern i de kommende år, siger Torben Biilmann.

MT Højgaard-koncernens årsrapport findes på www.mth.dk/finans.

Til toppen

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies