Driftsresultat på 25 mio. kr. i andet kvartal

28. august 2013


Regnskabet fortsat præget af mange omlægninger for at genskabe en sund økonomi. Ordrebeholdning på 6,3 mia. kr. ved halvårsskiftet.

Vil du vide mere?
kontakt os

MT Højgaard-koncernens omsætning blev 3,3 mia. kr. i første halvår 2013. I regnskabsårets andet kvartal opnåede koncernen et driftsresultat (EBIT) på 25 mio. kr. og et resultat før skat på 16 mio. kr.

Sammen med underskuddet i første kvartal blev halvårets driftsresultat (EBIT) på -45 mio. kr. og -53 mio. kr. i resultat før skat.

For at sikre en fornyet sund økonomisk udvikling er der i første halvår arbejdet med en række initiativer og omlægninger af koncernens aktiviteter, såvel i forhold til kunderne som internt. Navnlig organisering, effektivisering og risikostyring er i fokus. Desuden forberedes flere initiativer, som vil styrke koncernens markedsposition og lønsomhed yderligere.

For 2013 som helhed forventer ledelsen fortsat en omsætning på omkring 7 mia. kr. og et lille positivt resultat før skat. Den fulde effekt af de mange tiltag ventes i løbet af 2014.

Mange nye opgaver

MT Højgaard fik nye ordrer for over 3,5 mia. kr. i årets første halvår. Ordrebeholdningen udgjorde 6,3 mia. kr. ved halvårsskiftet, hvilket er 0,3 mia. kr. mere end ved årsskiftet.

- Vi har strammet op på vores interne procedurer for, hvilke projekter vi byder på. Derfor byder vi kun på projekter, der har en tilfredsstillende risiko- og indtjeningsprofil, og vi kan se, at disse tiltag påvirker boniteten i porteføljen positivt, siger MT Højgaards adm. koncerndirektør Torben Biilmann, der tiltrådte i slutningen af sidste år.

- Samtidig har vi fortsat en pæn tilgang af ordrer, fordi MT Højgaard og datterselskaberne anerkendes for kvalitet, og fordi vi har et godt samarbejde med vores kunder. Vi er konkurrencedygtige og nyder tillid, siger Torben Biilmann.

Se delårsrapporten

Til toppen

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies