Revurdering medfører større nedskrivninger end forventet

14. marts 2012


I forbindelse med gennemgangen af MT Højgaard-koncernens projekter er det besluttet at foretage en revurdering af risikoforholdene på en række opgaver. Revurderingen medfører et behov for ekstraordinært at foretage yderligere hensættelser for regnskabsåret 2011.

Vil du vide mere?
kontakt os

Herefter udviser koncernens resultat for 2011 et underskud med en resultatgrad på -3,6 % mod hidtil forventet en resultatgrad i niveauet 0 til -1 %. Der henvises i øvrigt til MT Højgaards årsrapport for 2011, der offentliggøres senere dags dato.

Hensættelserne knytter sig primært til projekter inden for forretningsområdet Civil Engineering, der omfatter koncernens anlægskompetencer inden for blandt andet broer, havne- og vandbygningsarbejder samt fundamenter til offshore vindmølleparker. Hensættelserne vedrører hovedsageligt afsluttede sager og relaterede mulige forpligtelser, herunder rejste krav som følge af tvister om placering af mangelansvar på projekter inden for offshore-området - den såkaldte grout-problematik.

Ledelsen er af den opfattelse, at koncernen generelt står juridisk stærkt, men at der altid i sådanne sager er en vis risiko forbundet med processen. Dertil kommer et øget behov for øvrige hensættelser, herunder til det tidligere omtalte Panama-projekt.

Ledelsesændring

Der er dags dato indgået gensidig aftale om, at koncernens adm. koncerndirektør Kristian May fratræder.

Som ny konstitueret adm. koncerndirektør tiltræder Jørgen Nicolajsen, der er næstformand i koncernens bestyrelse. Endvidere er koncerndirektør Jens Nyhus udnævnt til driftsdirektør (COO) med ansvar for MT Højgaard A/S’ forretningsområder, der omfatter Construction og Civil Engineering. Direktionen i MT Højgaard består herefter af konstitueret adm. koncerndirektør Jørgen Nicolajsen, koncerndirektør, COO Jens Nyhus, koncerndirektør Thorbjørn N. Rasmussen og koncernøkonomidirektør Flemming Steen.

Bestyrelsen har besluttet at iværksætte en grundig søgeproces med henblik på at finde den fremtidige adm. koncerndirektør for MT Højgaard. Såvel interne som eksterne kandidater vil blive vurderet.

En selvstændig børsnotering af MT Højgaard vil ikke blive gennemført, før koncernens indtjeningsevne er genskabt.

Til toppen

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies