MTH GROUP: Stigende ordreindgang, men utilfredsstillende indtjening i andet kvartal

Koncernens omsætning faldt som ventet, mens fortsatte nedskrivninger på et større anlægsprojekt og enkelte øvrige projekter medførte et utilfredsstillende underskud i andet kvartal. MTH GROUP øgede ordreindgangen og skabte de første resultater af Fokus 2018-programmet i MT Højgaard.

Vil du vide mere?
kontakt os

I andet kvartal udgjorde MTH GROUPs omsætning 1,7 mia. kr. mod 1,9 mia. kr. i samme periode sidste år i forlængelse af den lave ordreindgang i 2017. Koncernens driftsresultat før særlige poster
var utilfredsstillende med et underskud på 34 mio. kr. mod et overskud på 38 mio. kr. i andet kvartal 2017.

Stigende ordreindgang og -beholdning

MTH GROUP havde en ordreindgang på 4,0 mia. kr. i andet kvartal mod 1,8 mia. kr. i samme periode sidste år, og ordrebeholdningen steg til 9,2 mia. kr. ved kvartalets udgang mod 7,8 mia. kr. på samme tidspunkt sidste år. Fremgangen blev blandt andet realiseret som følge af indsatser i Fokus 2018-programmet, der bidrog til at øge andelen af vundne udbud og ordrer med god bonitet og planlagt opstart i 2018 og 2019.

- Resultaterne var klart utilfredsstillende i andet kvartal, hvor vi var nødt til at tage en stor nedskrivning på et anlægsprojekt og i øvrigt havde for lav kapacitetsudnyttelse i kølvandet på den lave ordreindgang i 2017. Det seneste halve år har vi arbejdet intensivt på at skabe den nødvendige fremdrift i MT Højgaard under overskriften ’Fokus 2018’, og vi glæder os over at have landet nye ordrer for 4 mia. kr. alene i andet kvartal og skabt grundlag for en forbedring af indtjeningen i den kommende tid. Vi er i den forbindelse glade for udmeldingen om den forventede likviditetstilførsel fra Knud Højgaards Fond, der vil skabe den nødvendige arbejdsro for den kommende periode, siger CFO Egil Mølsted Madsen.

Fokus 2018-programmet ventes fortsat at sænke de samlede omkostninger i MT Højgaard med cirka 100 mio. kr. med fuld effekt fra 2019.

Forventninger til 2018

MTH GROUP sænkede onsdag den 15. august forventningerne til det primære driftsresultat (EBIT) til niveauet 0-50 mio. kr. mod tidligere udmeldt 140-180 mio. kr. Omsætningen ventes uændret at blive omkring 6,8 mia. kr.

Indtjeningen ventes at blive forbedret i andet halvår som følge af stigende omsætning, effekten af den allerede gennemførte kapacitetstilpasning i MT Højgaard samt en intensiveret indsats omkring Fokus 2018-programmet, der skal styrke konkurrencekraften i MT Højgaards danske forretning.

Kvartalsrapporten kan findes her.

Kontakt: Henvendelse til kommunikationsdirektør Ann-Louise Elkjær på telefon 2033 8693.

Til toppen

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies