MTH GROUP: MT Højgaards regnskab viser klar fremgang

Koncernen nåede i 2014 et driftsresultat på 207 mio. kr. før særlige poster. Det er en fordobling fra året før. Efter to år med store omlægninger af koncernens aktiviteter – både udadtil og indadtil – er resultaterne således begyndt at vise sig.

Vil du vide mere?
kontakt os

Ledelsen forventer videre fremgang i driftsresultatet i 2015, så målet om en drifts-margin på 5% nås inden årets udgang.

Med en omsætning på 7 mia. kr. opnåede MT Højgaard-koncernen i 2014 et driftsresultat på 207 mio. kr. før særlige poster, svarende til en driftsmargin på 3%. Det er en fordobling i forhold til året før, hvor det tilsvarende driftsresultat udgjorde 105 mio. kr. og driftsmarginen 1,4%. Omsætningen og resultatet er i overensstemmelse med forventningerne ved årets begyndelse. I årets fjerde kvartal blev driftsresultatet 118 mio. kr., svarende til en margin på 5,8%. Pengestrømme fra driften gik frem i 2014 og blev på 428 mio. kr. mod 113 mio. kr. i 2013.

- Vi er tilfredse med driftsresultatet for 2014. Vores turn-around er ikke afsluttet endnu, men det forbedrede driftsresultat viser tydeligt, at vi er på rette vej, siger adm. koncerndirektør Torben Biilmann.

Gennem de seneste par år har koncernen omlagt sine processer og har i dag en væsentligt højere grad af risikostyring og kundeorientering end tidligere.

Afgørelserne af de gamle retssager fra offshore-området påvirkede regnskabet med -408 mio. kr. Resultat af primær drift (EBIT) udgjorde herefter -201 mio. kr. og resultat før skat blev på -186 mio. kr.

Lønsom ordrebeholdning

Med nye ordrer i fjerde kvartal for 1,8 mia. kr. havde koncernen ved årsskiftet en samlet ordrebeholdning på 6,5 mia. kr. Så godt som alle gamle opgaver med ringe eller negativ lønsomhed er nu afviklet, og koncernens ordrebeholdning har en god lønsomhed og en sund risikoprofil.

Yderligere fremgang i år

For 2015 forventer ledelsen et resultat af primær drift (EBIT) på 300 – 375 mio. kr. og en EBIT margin på 4-5%, baseret på en omsætning på 7,0-7,5 mia. kr. Turn-around-processens mål om at nå en margin på 5% inden årets udgang fastholdes.

Forventninger til den fremtidige økonomiske udvikling er i deres natur forbundet med risici og usikkerhedsfaktorer, hvilket kan medføre, at den faktiske udvikling kan afvige væsentligt fra det forventede.

Årsrapport 2014.

Til toppen

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies