MTH GROUP: Enemærke & Petersen vinder stor renoveringsopgave

Glostrup Boligselskab har valgt Enemærke & Petersen til første etape af en omfattende renovering af det almene boligkvarter Stadionkvarteret. Projektets samlede værdi er på 785 millioner kr., heraf 200 millioner kr. for den første etape.

Vil du vide mere?
kontakt os

De 1.235 boliger i det almene boligkvarter Stadionkvarteret i Glostrup skal fremtidssikres. Glostrup Boligselskab har i dag tildelt Enemærke & Petersen, en dattervirksomhed i MT Høj-gaard-koncernen, renoveringsopgaven, der blandt andet indebærer, at boligerne får udskiftet tag, vinduer og tekniske installationer, samt får installeret ny ventilation, udvidet altanerne og anlagt haver ved stuelejlighederne.

For at tiltrække og fastholde børnefamilier til området bliver en del af boligerne slået sammen til større boliger i forbindelse med renoveringen, ligesom tilgængeligheden i boligerne forbedres, så der bliver bedre forhold for ældre og handicappede. Arbejdet begynder i juni 2015 og forventes afsluttet ultimo 2018.

Kriterierne ved valget af entreprenør var pris, proces og bemanding samt kvalitet. Enemærke & Petersen har i forvejen markeret sig som en af landets førende entreprenører inden for renovering af almene boliger, og virksomheden har blandt andet for nylig afsluttet en omfattende renovering af 1.738 lejligheder i Vapnagård i Helsingør. Enemærke & Petersen er især kendt for effektive renoveringsprocesser og god beboerhåndtering.

- Med denne opgave stadfæster vi vores position som førende på renoveringsmarkedet her-hjemme. Vi forudser, at markedet vil vokse yderligere de næste år, og med vores erfaring med at gøre renoveringsprocessen til en god oplevelse for beboerne, føler vi os godt rustet til at fastholde vores position, siger Henrik Mielke, adm. direktør i Enemærke & Petersen.

Projektet har en samlet værdi på 785 mio. kr. fordelt på 6 etaper, hvoraf etaperne 2-6 indgår i kontrakten som optioner. Et godt samarbejde om tilrettelæggelse og udførelse af projektets første etape, hvor aftalen har en værdi på ca. 200 mio. kr., giver mulighed for, at en større del af det samlede projekt kan tilfalde Enemærke & Petersen. Aftalen forventes at have positiv betydning for MT Højgaard-koncernens omsætning og resultat i projektets løbetid, men giver ikke anledning til at ændre de tidligere offentliggjorte forventninger til den økonomiske udvikling.

Til toppen

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies